Księgi metrykalne parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Turku

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1787 – 1796; 1823 – 1825

1857 – 1863; 1914 – 1919

6 5112770…
Ochrzczonych 1795 – 1915; 1928 – 1938

1945; 1947 – 1953

43 5112771…
Zaślubionych 1796 – 1934; 1945 – 1953 31 5112772…
Zmarłych 1795 – 1870; 1881 – 1925

1940 – 1941; 1945 – 1953

33 5112773…
Nawróconych 1888 – 1931 1 5112776…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie u-żytkowe
1. Omnes 1787 – 1796 łaciński nie 88 5112770/1 80985-80986
2. Omnes 1823 polski tak 89 5112770/2 80986
3. Omnes 1824 polski tak 90 5112770/3 80986
4. Omnes 1825 polski tak 91 5112770/4 80986
5. Raptularz: * ∞ † (niepewne daty; akty ewangel.?) * 1857 1863?;

∞1861 1862?;

†: ?!

polski nie 92 5112770/5
6. Omnes 1914 – 1919 polski tak 25 5112770/6

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1795 – 1811 łaciński nie 1 5112771/1 80969
2. 1811 – 1822 łaciński nie 15 5112771/2 80970-80971
3. 1823 – 1829 łaciński nie 16 5112771/3 80971
4. 1830 – 1835 łaciński nie 18 5112771/4 80972
5. 1853 – 1875 łaciński nie 22 5112771/5 80975
6. 1808 – 1809 polski nie 2 5112771/6 80969
7. 1809 – 1811 polski nie 3 5112771/7 80969
8. 1811 – 1812 polski tak 4 5112771/8 80969
9. 1812 – 1813 polski tak 5 5112771/9 80969
10. 1813 – 1814 polski tak 6 5112771/10 80969
11. 1814 – 1815 polski tak 7 5112771/11 80969
12. 1815 – 1816 polski tak 8 5112771/12 80969
13. 1816 – 1817 polski tak 9 5112771/13 80969
14. 1817 – 1818 polski tak 10 5112771/14 80970
15. 1818 – 1819 polski tak 11 5112771/15 80970
16. 1820 polski tak 12 5112771/16 80970
17. 1821 – 1822 polski tak 13 5112771/17 80970
18. 1822 polski tak 14 5112771/18 80970
19. 1826 – 1833 polski tak 17 5112771/19 80971-80972
20. 1834 – 1841 polski tak 19 5112771/20 80972-80973
21. 1842 – 1851 polski tak 20 5112771/21 80973-80974
22. 1852 – 1859 polski tak 21 5112771/22 80974-80975
23. 1860 – 1868 polski tak 23 5112771/23 80975-80976
24. 1868 – 1874 rosyjski tak 93 5112771/24
25. 1874 – 1879 rosyjski tak 94 5112771/25
26. 1879 – 1884 rosyjski tak 95 5112771/26
27. 1882 – 1892 łaciński nie 24 5112771/27 80976
28. 1884 – 1890 rosyjski tak 96 5112771/28
29. 1890 – 1895 rosyjski tak 97 5112771/29
30. 1895 – 1901 rosyjski tak 98 5112771/30
31. 1901 – 1907 rosyjski tak 99 5112771/31
32. 1907 – 1908 rosyjski tak 100 5112771/32
33. 1909 – 1912 rosyjski tak 101 5112771/33
34. 1912 – 1915 rosyjski, polski tak 102 5112771/34
35. Raptularz

1928 – 1938

polski nie 107 5112771/35
36. Raptularz 1945 polski nie 108 5112771/36
37. 1947 polski tak 26 5112771/37
38. 1948 polski tak 27 5112771/38
39. 1949 polski tak 28 5112771/39
40. 1950 polski tak 29 5112771/40
41. 1951 polski tak 30 5112771/41
42. 1952 polski nie 31 5112771/42
43. 1952 – 1953 polski tak 32 5112771/43

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1796 – 1826 łaciński nie 33 5112772/1 80977
2. 1808 polski nie 34 5112772/2 80977
3. 1808 – 1809 polski nie 35 5112772/3 80977
4. 1809 – 1810 polski nie 36 5112772/4 80977
5. 1809 – 1810 polski nie 37 5112772/5 80977
6. 1810 – 1812 polski tak 39 5112772/6 80977
7. 1811 – 1812 polski tak 38 5112772/7 80977
8. 1812 – 1813 polski tak 40 5112772/8 80977
9. 1813 – 1815 polski tak 41 5112772/9 80977
10. 1815 – 1817 polski tak 42 5112772/10 80977
11. 1817 – 1819 polski tak 43 5112772/11 80977
12. 1820 polski tak 44 5112772/12 80977
13. 1821 polski tak 45 5112772/13 80977
14. 1822 polski tak 46 5112772/14 80977-80978
15. 1826 – 1848 polski tak 47 5112772/15 80978
16. 1849 – 1864 polski tak 48 5112772/16 80978-80979
17. 1864 – 1882 polski, rosyjski tak 49 5112772/17 80979-80980
18. 1882 – 1898 rosyjski tak 103 5112772/18
19. 1889 – 1896 polski nie 50 5112772/19 80980
20. 1897 – 1904 polski nie 81 5112772/20
21. 1899 – 1912 rosyjski tak 104 5112772/21
22. 1905 – 1913 polski nie 51 5112772/22 80980
23. 1913 – 1925 rosyjski, polski tak 105 5112772/23
24. 1925 – 1934 polski tak 109 5112772/24
25. 1945 polski tak 52 5112772/25
26. 1946 polski tak 53 5112772/26
27. 1947 polski tak 54 5112772/27
28. 1948 – 1949 polski tak 55 5112772/28
29. 1950 polski tak 56 5112772/29
30. 1951 polski tak 57 5112772/30
31. 1952 – 1953 polski tak 58 5112772/31

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1795 – 1827 łaciński nie 59 5112773/1 80981
2. 1808 – 1809 polski nie 60 5112773/2 80981
3. 1808 – 1812 polski tak 61 5112773/3 80981
4. 1809 – 1810 polski nie 62 5112773/4 80981
5. 1809 – 1810 polski nie 64 5112773/5 80981
6. 1810 – 1811 polski nie 63 5112773/6 80981
7. 1811 – 1812 polski tak 65 5112773/7 80981
8. 1812 – 1813 polski tak 66 5112773/8 80981
9. 1813 – 1814 polski tak 67 5112773/9 80981
10. 1814 – 1815 polski tak 68 5112773/10 80981
11. 1815 – 1816 polski tak 69 5112773/11 80981
12. 1816 – 1817 polski tak 70 5112773/12 80981
13. 1817 – 1818 polski tak 71 5112773/13 80981
14. 1818 – 1819 polski tak 72 5112773/14 80982
15. 1820 polski tak 73 5112773/15 80982
16. 1821 polski tak 74 5112773/16 80982
17. 1822 polski tak 75 5112773/17 80982
18. 1826 – 1841 polski tak 76 5112773/18 80982-80983
19. 1842 – 1853 polski tak 77 5112773/19 80983
20. 1853 – 1858 polski tak 78 5112773/20 80983-80984
21. 1859 – 1870  polski tak 79 5112773/21 80984
22. 1881 – 1890 rosyjski tak 80 5112773/22 80985
23. 1890 – 1901 rosyjski tak 110 5112773/23
24. 1901 – 1911 rosyjski tak 111 5112773/24
25. 1911 – 1919 rosyjski, polski tak 112 5112773/25
26. 1919 – 1925 polski tak 113 5112773/26
27. Raptularz: 1906-1911

1940 – 1941, 1945

polski nie 114 5112773/27
28. 1946 polski tak 82 5112773/28
29. 1947 polski tak 83 5112773/29
30. 1948 polski tak 84 5112773/30
31. 1949 – 1950 polski tak 85 5112773/31
32. 1951 polski tak 86 5112773/32
33. 1952 – 1953 polski tak 87 5112773/33

Księgi nawróconych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1888 – 1931 łaciński nie 106 5112776/1