Księgi metrykalne parafii Św. Wawrzyńca w Tubądzinie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1785 – 1863; 1877 – 1894 4 5112750…
Ochrzczonych 1826 – 1937; 1947 – 1958 7 5112751…
Zaślubionych 1826 – 1934 3 5112752…
Zmarłych 1826 – 1937 4 5112753…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1785 – 1804 łaciński nie 8a 5112750/1  
2. Omnes 1805 – 1831 łaciński nie 8b 5112750/2  
3. Omnes 1832 – 1863 łaciński tak 9 5112750/3 80948
4. Omnes 1877 – 1894 łaciński nie 10 5112750/4  

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1843 polski tak 1 5112751/1 80946
2. 1844 – 1864 polski tak 2 5112751/2 80946
3. 1864 – 1881 polski, rosyjski tak 3 5112751/3 80946-80947
4. 1882 – 1903  rosyjski tak 11 5112751/4  
5. 1904 – 1926 rosyjski, polski tak 12 5112751/5  
6. 1927 – 1937 polski tak 13 5112751/6  
7. 1947 – 1958 polski tak (od 1948) 3a 5112751/7  

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1857 polski tak 4 5112752/1 80947-80948
2. 1858 – 1884 polski, rosyjski tak 5 5112752/2 80948
3. 1885 – 1934 rosyjski, polski tak 14 5112752/3  

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1852 polski tak 6 5112753/1 80948
2. 1853 – 1862 polski tak 7 5112753/2 80948
3. 1863 – 1891 polski, rosyjski tak 8 5112753/3 80948
4. 1892 – 1937 rosyjski, polski tak 15 5112753/4