Księgi metrykalne parafii Św. Andrzeja Ap. w Tokarach

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1945 – 1953 2 5112700…
Ochrzczonych 1817 – 1818; 1826 – 1939 12 5112701…
Zaślubionych 1808 – 1811; 1826 – 1940 9 5112702…
Zmarłych 1808 – 1811; 1826 – 1940 9 5112703…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1945 – 1953 polski nie 28 5112700/1
2. Omnes 1948 – 1949 polski nie 29 5112700/2

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1817 – 1818 polski nie 1 5112701/1 80941
2. 1833 – 1866 łaciński nie 3 5112701/2 80941
3. 1866 – 1891 łaciński nie 6 5112701/3 80942
4. 1826 – 1841 polski nie 2 5112701/4 80941
5. 1841 – 1854 polski tak 4 5112701/5 80941-80942
6. 1854 – 1865 polski tak 5 5112701/6 80942
7. 1866 – 1873 polski, rosyjski tak 7 5112701/7 80942
8. 1874 – 1882 rosyjski tak 8 5112701/8 80943
9. 1882 – 1892 rosyjski tak 9 5112701/9 80943
10. 1892 – 1913 rosyjski tak 32 5112701/10
11. 1913 – 1926 rosyjski, polski tak 24 5112701/11
12. 1927 – 1939 polski nie 25 5112701/12

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1811 polski nie 10 5112702/1 80943
2. 1833 – 1890 łaciński nie 12 5112702/2 80943
3. 1826 – 1834 polski nie 11 5112702/3 80943
4. 1835 – 1844 polski tak 13 5112702/4 80943
5. 1845 – 1860 polski tak 14 5112702/5 80943-80944
6. 1861 – 1884 polski, rosyjski tak 15 5112702/6 80944
7. 1884 – 1908 rosyjski tak 16 5112702/7 80944
8. 1908 – 1935 rosyjski, polski tak 26 5112702/8
9. 1935 – 1940 polski tak 27 5112702/9

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1811 polski nie 17 5112703/1 80944
2. 1833 – 1841

1843 – 1897

łaciński nie 19 5112703/2 80944
3. 1826 – 1833 polski nie 18 5112703/3 80944
4. 1833 – 1847 polski tak 20 5112703/4 80945
5. 1847 – 1869 polski tak 21 5112703/5 80945
6. 1869 – 1882 rosyjski tak 22 5112703/6 80945
7. 1882 – 1899 rosyjski tak 23 5112703/7 80945
8. 1899 – 1938 rosyjski, polski tak 30 5112703/8
9. 1939 – 1940 polski tak 31 5112703/9