Księgi metrykalne parafii Św. Jakuba Ap. w Tłokini

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (zaślubionych, zmarłych) 1786 – 1841 1 5112690…
Ochrzczonych 1852 – 1856 1 5112693…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. ∞ i † † 1786 – 1799;

∞ 1820 – 1841

łaciński nie 3 5112690/1 80945-80946

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1852 – 1856 łaciński nie 2 5112693/1 80946