Księgi metrykalne parafii Św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1734 – 1808 3 5112640…
Ochrzczonych 1779 – 1867; 1882 – 1884 8 5112641…
Zaślubionych 1797 – 1885 4 5112642…
Zmarłych 1797 – 1903 4 5112643…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1734 – 1773 łaciński tak 17 5112640/1 80920
2. Omnes 1762 – 1797 łaciński nie 18 5112640/2 80920
3. Indeks: omnes * 1762 – 1807;

∞ 1774 – 1807;

† 1779 – 1807

polski 1a 5112640/3 80920

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1797 – 1818 łaciński nie (ale: 5112640/3) 1 5112641/1 80913
2. 1819 – 1835 łaciński tak 2 5112641/2 80913
3. 1836 – 1858 łaciński nie 5 5112641/3 80914-80915
4. 1826 – 1835 polski tak 3 5112641/4 80913-80914
5. 1835 – 1844 polski tak 4 5112641/5 80914
6. 1844 – 1854 polski tak 6 5112641/6 80915
7. 1854 – 1862 polski tak 7 5112641/7 80915
8. 1862 – 1867

1882 – 1884

polski tak 8 5112641/8 80915-80916

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1797 – 1859 łaciński nie (ale: 5112640/3) 9 5112642/1 80916
2. 1832 – 1843 polski tak 10 5112642/2 80916-80917
3. 1844 – 1850 polski tak 11 5112642/3 80917
4. 1850 – 1885 polski, rosyjski tak 12 5112642/4 80917

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1797 – 1857 łaciński nie (ale: 5112640/3) 13 5112643/1 80917-80918
2. 1826 – 1837 polski tak 14 5112643/2 80918
3. 1837 – 1857 polski tak 15 5112643/3 80918-80919
4. 1858 – 1903 polski, rosyjski tak 16 5112643/4 80919-80920