Księgi metrykalne parafii Św. Józefa w Szpetalu Górnym

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1866 1 5112630…
Ochrzczonych

1847 – 1865; 1868 – 1890

1947 – 1964

7 5112631…
Zaślubionych 1947 – 1959 1 5112632…
Zmarłych 1851 – 1884; 1947 – 1960 3 5112633…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1866 polski tak 13 (342) 5112630/1  

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1847 – 1865 polski tak 8 (341) 5112631/1  
2. 1868 – 1875 rosyjski tak 9 (344) 5112631/2  
3. 1876 – 1890 rosyjski tak 10 (345) 5112631/3  
4. 1947 – 1950 polski tak 2 5112631/4  
5. 1950 – 1953 polski tak 3 5112631/5  
6. 1953 – 1958 polski tak 4 5112631/6  
7. 1958 – 1964 polski tak 5 5112631/7  

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1947 – 1959 polski tak 6 5112632/1  

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1851 – 1872 polski tak 11 (343) 5112633/1  
2. 1868 – 1884 rosyjski tak 12 (346) 5112633/2  
3. 1947 – 1960 polski tak 7 5112633/3