Księgi metrykalne parafii Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Ap. w Szadku

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1834; 1900 – 1909; 1946 – 1947 3 5112620…
Ochrzczonych 1653 – 1679; 1682 – 1703

1734 – 1757; 1818 – 1841

1848 – 1869; 1908 – 1954

24 5112621…
Zaślubionych 1723 – 1803; 1826 – 1836

1923 – 1951

12 5112622…
Zmarłych 1826 – 1835; 1923 – 1951 8 5112623…
Zapowiedzi 1826 – 1847 1 5112624…
Akta znania 1802 – 1883 1 5112625…
Nawróconych 1888 – 1947 1 5112626…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1834 polski nie 13 5112620/1 80912
2. * i ∞ * 1900 – 1907;

∞ 1901 – 1909

polski nie 14 5112620/2
3. Omnes 1946 – 1947 polski nie 15 5112620/3

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1653 – 1679 łaciński nie 1 5112621/1 80910-80911
2. 1682 – 1703 łaciński nie 2 5112621/2 80911
3. 1734 – 1757 łaciński nie 3 5112621/3 80911
4. 1818 – 1841 łaciński częściowo 3a 5112621/4 80964-80965
5. 1826 – 1831 polski nie 3b 5112621/5 80965
6. 1848 – 1869 łaciński nie 4 5112621/6 80911-80912
7. Raptularz: 1908 – 1919 polski nie 17 5112621/7
8. Raptularz: 1920 – 1922 polski tak 18 5112621/8
9. Raptularz: 1923 – 1925 polski nie 19 5112621/9
10. Raptularz: 1925 – 1928 polski nie 20 5112621/10
11. Raptularz: 1928 – 1931 polski nie 21 5112621/11
12. Raptularz: 1931 – 1938 polski nie 22 5112621/12
13. Raptularz: 1938 – 1946 polski nie 23 5112621/13
14. Skorowidz: 1932 – 1938 polski 24 5112621/14
15. 1940 – 1941; 1945 polski tak (1940-1941) 25 5112621/15
16. 1945 polski tak 26 5112621/16
17. 1946 – 1947 polski tak 27 5112621/17
18. 1947 polski nie 28 5112621/18
19. 1947 – 1948 polski tak 5 5112621/19
20. 1947 – 1948 polski tak 29 5112621/20
21. 1949 – 1950 polski tak (za 1949) 6 5112621/21
22. 1949 – 1950 polski tak 30 5112621/22
23. 1950 – 1953 polski tak 7 5112621/23
24. 1953 – 1954 polski tak (za 1953) 8 5112621/24

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1723 – 1776 łaciński nie 9a 5112622/1
2. 1777 – 1803 łaciński nie 10 5112622/2 80965
3. 1826 – 1836 polski nie 10a 5112622/3
4. Raptularz: 1923 – 1928 polski nie 31 5112622/4
5. Raptularz: 1928 – 1930 polski nie 32 5112622/5
6. Raptularz: 1930 – 1950 polski nie 33 5112622/6
7. Raptularz: 1939 – 1941 polski tak 34 5112622/7
8. Raptularz: 1941 – 1945 polski tak 35 5112622/8
9. 1945 (od IX) polski tak 36 5112622/9
10. 1946 – 1947 polski tak 37 5112622/10
11. 1947 – 1951 polski tak 10b 5112622/11
12. 1947 – 1951 polski nie 38 5112622/12

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1835 polski nie 11a 5112623/1 80965-80966
2. 1923 – 1927 polski nie 39 5112623/2
3. 1928 – 1934 polski nie 40 5112623/3
4. 1935 – 1949 polski nie 41 5112623/4
5. 1940 – 1945 polski tak 42 5112623/5
6. 1946 polski tak 43 5112623/6
7. 1947 – 1951 polski tak 12 5112623/7
8. 1947 – 1951 polski tak 44 5112623/8

Księgi zapowiedzi

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1847 polski nie 11 5112624/1 80912

Akta znania

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. * i ∞: 1802 – 1883 polski, rosyjski nie 16 5112625/1

Księgi nawróconych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1888 – 1947 łaciński nie 9 5112626/1 80912