Księgi metrykalne parafii św. Mateusza Ap. w Świerczynie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1729 – 1845; 1847 – 1861 11 5112670…
Ochrzczonych 1825 – 1940 17 5112671…
Zaślubionych 1826 – 1940 9 5112672…
Zmarłych 1826 – 1940 12 5112673…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes *∞ 1729-1780;

† 1735-1780

łaciński nie 44 (369) 5112670/1
2. Omnes * 1780 – 1822;

∞ 1783 – 1825;

† 1781- 1825

łaciński nie 45 (370) 5112670/2
3. Omnes 1808 – 1824 polski nie 47 (372) 5112670/3
4. Omnes 1811 – 1812 polski tak 1 5112670/4 80936
5. Omnes 1818 polski tak 2 5112670/5 80936
6. Omnes 1819 polski tak 3 5112670/6 80936
7. Omnes 1820 polski tak 4 5112670/7 80936
8. Omnes 1821 polski tak 5 5112670/8 80936
9. Omnes 1825 polski tak 48 (373) 5112670/9
10. Omnes * 1826 – 1827,

1833 – 1845;

∞ 1833 – 1845;

† 1833 – 1841

łaciński nie 46 (371) 5112670/10
11. Omnes 1847 – 1861 łaciński nie 6 5112670/11 80936

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1825 – 1899 (indeks) polski 49 (411) 5112671/1
2. 1826 – 1846 polski tak (1842-1844) 7 (374) 5112671/2
3. 1846 – 1852 polski tak 8 (375) 5112671/3
4. 1853 – 1867 polski tak 9 (376) 5112671/4
5. 1868 – 1874 rosyjski tak 10 (377) 5112671/5
6. 1874 – 1881 rosyjski tak 11 (378) 5112671/6
7. 1881 – 1886 rosyjski tak 12 (379) 5112671/7
8. 1886 – 1890 rosyjski tak 13 (380) 5112671/8
9. 1890 – 1894 rosyjski tak 14 (381) 5112671/9
10. 1895 – 1899 rosyjski tak 15 (382) 5112671/10
11. 1900 – 1903 rosyjski tak 16 (383) 5112671/11
12. 1903 – 1907 rosyjski tak 17 (384) 5112671/12
13. 1907 – 1911 rosyjski tak 18 (385) 5112671/13
14. 1912 – 1920 rosyjski, polski tak 19 (386) 5112671/14
15. 1920 – 1926 polski tak 20 (387) 5112671/15
16. 1926 – 1934 polski tak 21 (388) 5112671/16
17. 1934 – 1940 polski tak 22 (389) 5112671/17

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1851 polski tak (1840-1851) 23 (390) 5112672/1
2. 1852 – 1861 polski nie 24 (391) 5112672/2
3. 1862 – 1873 polski, rosyjski tak 25 (392) 5112672/3
4. 1873 – 1887 rosyjski tak 26 (393) 5112672/4
5. 1887 – 1898 rosyjski tak 27 (394) 5112672/5
6. 1898 – 1922 rosyjski, polski tak 28 (395) 5112672/6
7. 1922 – 1928 polski tak 29 (396) 5112672/7
8. 1928 – 1933 polski tak 30 (397) 5112672/8
9. 1933 – 1940 polski tak 31 (398) 5112672/9

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1846 polski nie 32 (399) 5112673/1
2. 1846 – 1855 polski tak 33 (400) 5112673/2
3. 1856 – 1870 polski, rosyjski tak 34 (401) 5112673/3
4. 1870 – 1876 rosyjski tak 35 ( 402)    5112673/4
5. 1876 – 1883 rosyjski tak 36 (403) 5112673/5
6. 1883 – 1891 rosyjski tak 37 (404) 5112673/6
7. 1892 – 1898 rosyjski tak 38 (405) 5112673/7
8. 1899 – 1907 rosyjski, polski tak 39 (406) 5112673/8
9. 1907 – 1916 rosyjski, polski tak 40 (407) 5112673/9
10. 1916 – 1928 polski tak 41 (408) 5112673/10
11. 1928 – 1935 polski tak 42 (409) 5112673/11
12. 1935 – 1940 polski tak 43 (410) 5112673/12