Księgi metrykalne parafii św. Mikołaja w Brudzewie Kolskim

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes)  1791 – 1827 5 511260…
Ochrzczonych 1791-1923, 1948-1959 21 511261…
Zaślubionych 1808 – 1811; 1815; 1817

1826 – 1931; 1947 – 1965

12 511262…
Zmarłych 1814 – 1815; 1817

1826-1927, 1948-1959

14 511263…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. ∞ i † ∞ 1791-1827

† 1791-1825

łaciński

polski

∞†: 1791-1808 2 511260/1 8060

81198

2. Omnes 1820 polski tak 13 511260/2 8060; 81199
3. Omnes 1821 polski tak 14 511260/3 8060; 81199
4. Omnes 1822 polski tak 15 511260/4 8060; 81199
5. Omnes 1823 polski tak 16 511260/5 8061; 81199

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1791 – 1822 łaciński, polski tak 1 511261/1 8055, 81198
2. 1814 polski tak 3 511261/2 8055; 81198
3. 1817 polski tak 4 511261/3 8055; 81198
4. 1823 – 1837 łaciński tak 5 511261/4 8055; 81198
5. 1826 – 1837 polski tak 6 511261/5 8055; 81198
6. 1838 – 1851 polski tak 7 511261/6 8056; 81198
7. 1851 – 1867 polski tak 8 511261/7 8056-8057; 81198
8. 1867 – 1872 polski, rosyjski tak 9 511261/8 8056, 81199
9. 1872 – 1877 rosyjski tak 34 511261/9 81234; 81235
10. 1873 – 1874 polski nie 10 511261/10 8057; 81199
11. 1874 – 1886 polski nie 33 511261/11 81234; 81235
12. 1877 – 1881 rosyjski tak 35 511261/12 81234; 81235
13. 1881 – 1885 rosyjski tak 36 511261/13 81234; 81235
14. 1886 – 1891 rosyjski tak 37 511261/14 81234; 81235
15. 1891 – 1898 rosyjski tak 38 511261/15 81234; 81235
16. 1898 – 1906 rosyjski tak 39 511261/16 81234; 81235
17. 1906 – 1910 rosyjski tak 40 511261/17 81234; 81235
18. 1910 – 1915 rosyjski tak 41 511261/18 81234; 81235
19. 1915 – 1923 polski tak 42 511261/19 81234; 81235
20. 1948 – 1952 polski tak 11 511261/20 81199
21. 1952 – 1959 polski tak 12 511261/21 81199

Księgi zaślubionych

Lp. daty graniczne Język Czy posiada skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1811 polski nie 17 511262/1 8057; 81199
2. 1815 polski nie 18 511262/2 8057; 81199
3. 1817 polski nie 19 511262/3 8057; 81199
4 1826 – 1837 polski tak 20 511262/4 8057; 81200
5. 1828 – 1861 łaciński nie 22 511262/5 8057; 81201
6. 1838 – 1858 polski tak 20a 511262/6 8058; 81200
7. 1859 – 1890 polski, rosyjski tak [! 1884-1888 → 51022/2] 21 511262/7 8058, 81201
8. 1873 – 1886 polski nie 43 511262/8 81234; 81235
9. 1891 – 1903 rosyjski tak 44 511262/9 81234; 81235
10. 1903 – 1913 rosyjski tak 45 511262/10 81234; 81235
11. 1913 – 1931 rosyjski, polski tak 46 511262/11 81234; 81235
12. 1947 – 1965 polski tak 23 511262/12 81202

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie

użytkowe

1. 1814 polski nie 24 511263/1 8058; 81201
2. 1815 polski nie 25 511263/2 8058; 81201
3. 1817 polski tak 26 511263/3 8058; 81201
4. 1826 – 1848 polski tak 27 511263/4 8059; 81201
5. 1826 – 1861 łaciński nie 31 511263/5 8059; 81202
6. 1848 – 1863 polski tak 28 511263/6 8059; 81201
7. 1863 – 1873 polski, rosyjski tak 29 511263/7 8059, 81202
8. 1873 – 1885 rosyjski tak 48 511263/8 81234; 81235
9. 1873 – 1888 polski nie 47 511263/9 81234; 81235
10. 1886 – 1897 rosyjski tak 30 511263/10 8060; 81202
11. 1897 – 1907 rosyjski tak 49 511263/11 81234; 81235
12. 1907 – 1915 rosyjski tak 50 511263/12 81234; 81235
13. 1915 – 1927 rosyjski, polski tak 51 511263/13 81234; 81235
14. 1948 – 1959 polski tak 32 511263/14 81234; 81235