Księgi metrykalne parafii Św. Marcina w Straszewie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes i zapowiedzi) 1808 – 1809 1 5112600
Ochrzczonych 1818; 1820; 1826 – 1868

1885 – 1939

13 5112601…
Zaślubionych 1818; 1820; 1826 – 1849

1885 – 1936

5 5112602…
Zmarłych 1818, 1840-1867, 1869-1938 7 5112603…
Zapowiedzi 1820 1 5112604…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 2 akty †, oraz index: omnes i zapowiedzi 1808 – 1809 polski [z księgi 5112470/21] 5112600

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1818 polski nie 1 5112601/1 80902
2. 1820 polski tak 2 5112601/2 80902
3. 1826 – 1836 polski tak 3 5112601/3 80902-80903
4. 1837 – 1847 polski tak 4 5112601/4 80903
5. 1847 – 1863 polski tak 6 5112601/5 80904
6. 1863 – 1868 polski tak 7 5112601/6 80904
7. 1833; 1841 – 1867 łaciński nie 5 5112601/7 80903-80904
8. 1885 – 1899 polski tak 8 5112601/8 80904-80905
9. 1900 – 1905 rosyjski tak 9 5112601/9 80905
10. 1905 – 1909 rosyjski, polski  tak 10 5112601/10 80905
11. 1910 – 1921 rosyjski, polski tak 11 5112601/11 80906
12. 1922 – 1932 polski tak 12 5112601/12 80906
13. 1933 – 1939 polski tak 13 5112601/13 80906

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1818 polski nie 14 5112602/1 80907
2. 1820 polski tak 15 5112602/2 80907
3. 1826 – 1849 rosyjski, polski tak 16 5112602/3 80907
4. 1885 – 1920 polski tak 17 5112602/4 80907
5. 1911 – 1936 polski tak 18 5112602/5 80908

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1818 polski nie [z dowodów] 5112603/0
2. 1840 – 1855 polski tak 20 5112603/1 80908
3. 1856 – 1867 polski tak 21 5112603/2 80908
4. 1869 – 1898 rosyjski tak 22 5112603/3 80908-80909
5. 1899 – 1918 rosyjski, polski tak 24 5112603/4 80909-80910
6. 1900 rosyjski tak 23 5112603/5 80909
7. 1919 – 1938 polski tak 25 5112603/6 80910

Księgi zapowiedzi

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1820 polski nie 19 5112604/1 80908