Księgi metrykalne parafii Św. Bartłomieja w Stawiszynie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1697 – 1778; 1780 – 1800 2 5112580…
Ochrzczonych 1800 – 1880; 1883 – 1895

1947 – 1955

25 5112581…
Zaślubionych 1800 – 1898 16 5112582…
Zmarłych 1800 – 1876; 1881 – 1895 23 5112583…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1697 – 1778 łaciński tak 65 5112580/1 80899-80900
2. Omnes 1780 – 1800 łaciński tak 66 5112580/2 80900

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1800 – 1823 polski tak 1 5112581/1 80890-80891
2. 1809 – 1810 polski tak 2 5112581/2 80891
3. 1810 – 1811 polski nie 3 5112581/3 80891
4. 1811 polski tak 4 5112581/4 80891
5. 1812 polski tak 5 5112581/5 80891
6. 1813 polski tak 6 5112581/6 80891
7. 1814 polski tak 7 5112581/7 80891
8. 1815 – 1816 polski tak 8 5112581/8 80891
9. 1817 polski tak 9 5112581/9 80891
10. 1818 polski tak 10 5112581/10 80891
11. 1818 polski tak 11 5112581/11 80891-80892
12. 1819 polski tak 12 5112581/12 80892
13. 1820 polski tak 13 5112581/13 80892
14. 1821 polski tak 14 5112581/14 80892
15. 1822 polski tak 15 5112581/15 80892
16. 1823 polski tak 16 5112581/16 80892
17. 1824 – 1856 łaciński nie 17 5112581/17 80892-80893
18. 1825 polski tak 18 5112581/18 80893
19. 1826 – 1842 polski tak 19 5112581/19 80893
20. 1843 – 1860 polski tak 20 5112581/20 80893-80894
21. 1860 – 1880 polski, rosyjski tak 21 5112581/21 80894
22. 1868 – 1874 polski tak 22 5112581/22 80894-80895
23. 1883 – 1895 łaciński nie 23 5112581/23 80895
24. 1947 – 1951 polski tak 24 5112581/24
25. 1952 – 1955 polski tak 25 5112581/25

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1800 – 1858 łaciński nie 26 5112582/1 80895
2. 1808 – 1809 polski tak 27 5112582/2 80895
3. 1809 – 1810 polski nie 28 5112582/3 80895
4. 1810 – 1811 polski nie 29 5112582/4 80895
5. 1811 polski tak 30 5112582/5 80895
6. 1812 polski tak 31 5112582/6 80895
7. 1818 polski tak 32 5112582/7 80895
8. 1819 polski tak 33 5112582/8 80895
9. 1820 polski tak 34 5112582/9 80895
10. 1821 polski nie 35 5112582/10 80895
11. 1822 polski nie 36 5112582/11 80895
12. 1823 polski nie 37 5112582/12 80896
13. 1825 polski nie 38 5112582/13 80896
14. 1826 – 1863 polski tak 39 5112582/14 80896
15. 1863 – 1898 polski, rosyjski tak 40 5112582/15 80896
16. 1868 – 1874 polski tak 41 5112582/16 80896

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1800 – 1831 łaciński nie 42 5112583/1 80896-80897
2. 1831 – 1862 łaciński nie 59 5112583/2 80899
3. 1808 – 1809 polski tak 43 5112583/3 80897
4. 1809 – 1810 polski tak 44 5112583/4 80897
5. 1810 – 1811 polski tak 45 5112583/5 80897
6. 1812 polski tak 46 5112583/6 80897
7. 1813 polski tak 47 5112583/7 80897
8. 1814 polski tak 48 5112583/8 80897
9. 1815 – 1816 polski tak 49 5112583/9 80897
10. 1817 polski tak 50 5112583/10 80897
11. 1818 polski tak 51 5112583/11 80897
12. 1819 polski tak 52 5112583/12 80897
13. 1820 polski tak 53 5112583/13 80897
14. 1821 polski tak 54 5112583/14 80897-80898
15. 1823 polski tak 55 5112583/15 80898
16. 1824 polski tak 56 5112583/16 80898
17. 1825 polski tak 57 5112583/17 80898
18. 1826 – 1846 polski tak 58 5112583/18 80898
19. 1847 – 1852 polski tak 60 5112583/19 80898-80899
20. 1852 – 1868 polski tak 61 5112583/20 80899
21. 1868 – 1874 polski tak 62 5112583/21 80899
22. 1868 – 1876 rosyjski tak 63 5112583/22 80899
23. 1881 – 1895 łaciński nie 64 5112583/23 80898