Księgi metrykalne parafii Św. Mikołaja w Stawie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1669 – 1768; 1795 – 1848

1855 – 1870

18 5112570…
Ochrzczonych 1769 – 1795; 1808 – 1814

1816 – 1825

22 5112571…
Zaślubionych 1754 – 1799; 1808 – 1811

1813 – 1825

18 5112572…
Zmarłych 1739 – 1799; 1808 – 1811

1813 – 1875

22 5112573…
Zapowiedzi 1822 – 1825 4 5112574…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1669 – 1768 łaciński nie 66 5112570/1 80888
2. Omnes 1795 – 1848 łaciński nie 67 5112570/2 80888-80889
3. Omnes 1855 polski tak 68 5112570/3 80889
4. Omnes 1856 polski tak 69 5112570/4 80889
5. Omnes 1857 polski tak 70 5112570/5 80889
6. Omnes 1858 polski tak 71 5112570/6 80889
7. Omnes 1859 polski tak 72 5112570/7 80889
8. Omnes 1860 polski tak 73 5112570/8 80889
9. Omnes 1861 polski tak 74 5112570/9 80889
10. Omnes 1862 polski tak 75 5112570/10 80890
11. Omnes 1863 polski tak 76 5112570/11 80890
12. Omnes 1864 polski tak 77 5112570/12 80890
13. Omnes 1865 polski tak 78 5112570/13 80890
14. Omnes 1866 polski tak 79 5112570/14 80890
15. Omnes 1867 polski tak 80 5112570/15 80890
16. Omnes 1868 polski

rosyjski

tak 81 5112570/16 80890
17. Omnes 1869 rosyjski tak 82 5112570/17 80890
18. Omnes 1870 rosyjski tak 83 5112570/18 80890

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1769 – 1795 łaciński nie 1a 5112571/1 80930
2. 1808 – 1809 polski nie 1 5112571/2 80885
3. 1808 – 1809 polski nie 2 5112571/3 80885
4. 1809 – 1810 polski tak 3 5112571/4 80885
5. 1809 – 1811 polski nie 4 5112571/5 80885
6. 1810 – 1811 polski tak 5 5112571/6 80885
7. 1811 polski nie 6 5112571/7 80885
8. 1812 polski nie 7 5112571/8 80885
9. 1813 polski tak 8 5112571/9 80885
10. 1813 polski nie 9 5112571/10 80885
11. 1814 polski tak 10 5112571/11 80885
12. 1816 polski nie 11 5112571/12 80885
13. 1816 polski nie 12 5112571/13 80885
14. 1817 polski tak 13 5112571/14 80885
15. 1818 polski tak 14 5112571/15 80885
16. 1819 polski tak 15 5112571/16 80885
17. 1820 polski tak 16 5112571/17 80885
18. 1821 polski tak 17 5112571/18 80885
19. 1822 polski tak 18 5112571/19 80886
20. 1823 polski tak 19 5112571/20 80886
21. 1824 polski tak 20 5112571/21 80886
22. 1825 polski tak 21 5112571/22 80886

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1754 – 1799 łaciński nie 22 5112572/1 80886
2 1808 – 1809 polski nie 23 5112572/2 80886
3. 1809 – 1810 polski tak 24 5112572/3 80886
4. 1810 – 1811 polski nie 25 5112572/4 80886
5. 1813 polski tak 26 5112572/5 80886
6. 1814 polski tak 27 5112572/6 80886
7. 1815 polski nie 28 5112572/7 80886
8. 1816 polski nie 29 5112572/8 80886
9. 1817 polski tak 30 5112572/9 80886
10. 1817 – 1818 polski nie 31 5112572/10 80886
11. 1818 polski tak 32 5112572/11 80886
12. 1819 polski tak 33 5112572/12 80886
13. 1820 polski tak 34 5112572/13 80886
14. 1821 polski tak 35 5112572/14 80886
15. 1822 polski tak 36 5112572/15 80886
16. 1823 polski tak 37 5112572/16 80886
17. 1824 polski tak 38 5112572/17 80886
18. 1825 polski tak 39 5112572/18 80887

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1739 – 1799 łaciński nie 44 5112573/1 80887
2. 1808 – 1809 polski nie 45 5112573/2 80887
3. 1809 – 1810 polski tak 46 5112573/3 80887
4. 1819 – 1811 polski nie 47 5112573/4 80887
5. 1810 – 1811 polski tak 48 5112573/5 80887
6. 1813 polski tak 49 5112573/6 80887
7. 1814 polski nie 50 5112573/7 80887
8. 1814 polski nie 51 5112573/8 80887
9. 1814 polski tak 52 5112573/9 80887
10. 1815 polski nie 53 5112573/10 80887
11. 1816 polski nie 54 5112573/11 80887
12. 1816 polski nie 55 5112573/12 80887
13. 1817 polski nie 56 5112573/13 80887
14. 1817 – 1818 polski nie 57 5112573/14 80887
15. 1818 polski tak 58 5112573/15 80887
16. 1819 polski tak 59 5112573/16 80887
17. 1820 polski tak 60 5112573/17 80887
18. 1821 polski tak 61 5112573/18 80888
19. 1822 polski tak 62 5112573/19 80888
20. 1823 polski tak 63 5112573/20 80888
21. 1824 polski tak 65 5112573/21 80888
22. 1823 – 1875 łaciński nie 64 5112573/22 80888

Księgi zapowiedzi

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1822 polski nie 40 5112574/1 80887
2. 1823 polski nie 41 5112574/2 80887
3. 1824 polski nie 42 5112574/3 80887
4. 1825 polski nie 43 5112574/4 80887