Księgi metrykalne parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Spycimierzu

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1821 1 5112550…
Ochrzczonych 1867 – 1923 3 5112551…
Zaślubionych 1867 – 1939 4 5112552…
Zmarłych 1867 – 1940 2 5112553…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1821 polski tak 1 5112550/1 80938

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1867 – 1890 polski, rosyjski tak  2 5112551/1
2. 1891 – 1901 rosyjski tak  3 5112551/2
3. 1901 – 1923 rosyjski, polski tak  4 5112551/3

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1867 – 1917 polski, rosyjski tak 5 5112552/1
2. 1918 – 1925 polski tak 6 5112552/2
3. 1926 – 1937 polski tak 7 5112552/3
4. 1937 – 1939 polski tak 8 5112552/4

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1867 – 1911 polski, rosyjski tak 9 5112553/1
2. 1912 – 1940 polski, rosyjski tak 10 5112553/2