Księgi metrykalne parafii Św. Marii Magdaleny w Sompolnie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Ochrzczonych 1808 – 1847; 1849 – 1925

1947 – 1955; 1957 – 1961

11 5112541…
Zaślubionych 1878 – 1923; 1934 – 1945

1947 – 1955

6 5112542…
Zmarłych 1868 – 1900; 1913 – 1932

1947 – 1959

7 5112543…

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1847

1849 – 1904

łaciński nie 9 5112541/1
2. 1868 – 1877 rosyjski tak  10 5112541/2
3. 1877 – 1884 rosyjski tak  11 5112541/3
4. 1893 – 1903 rosyjski tak  12 5112541/4
5. 1904 – 1913 rosyjski tak  13 5112541/5
6. 1913 – 1925 rosyjski, polski tak  14 5112541/6
7. 1947 – 1948 polski tak  1 5112541/7
8. 1949 – 1952 polski nie 2 5112541/8
9. 1952 – 1954 polski tak  3 5112541/9
10. 1954 – 1955 polski tak  4 5112541/10
11. 1957 – 1961 polski tak  5 5112541/11

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1878 – 1888 rosyjski tak 15 5112542/1
2. 1889 – 1905 rosyjski tak 16 5112542/2
3. 1905 – 1913 rosyjski tak 17 5112542/3
4. 1913 – 1923 rosyjski, polski tak 18 5112542/4
5. Raptularz: 1934 – 1945 polski tak 19 5112542/5
6. 1947 – 1955 polski tak 6 5112542/6

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1868 – 1879 rosyjski tak 20 5112543/1
2. 1880 – 1889 rosyjski tak 21 5112543/2
3. 1889 – 1900 rosyjski tak 22 5112543/3
4. 1913 – 1923 rosyjski, polski tak 23 5112543/4
5. 1923 – 1932 polski tak 24 5112543/5
6. 1947 – 1951 polski tak 7 5112543/6
7. 1952 – 1959 polski tak 8 5112543/7