Księgi metrykalne parafii wyznania Ewangelickiego w Sobiesękach

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes i zapowiedzi) 1808 – 1855 3 5112530…
Ochrzczonych 1828 – 1877 4 5112531…
Zaślubionych 1828 – 1894 4 5112532…
Zmarłych 1820 – 1825; 1828 – 1897 5 5112533…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie u-żytkowe
1. * i † 1808 – 1825 niemiecki

polski

tak 14 5112530/1 801160
2. * i ∞ 1820 – 1825 polski tak 15 5112530/2 801161
3. *∞† i zapowiedzi 1826 – 1855 polski tak 16 5112530/3 801161

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1828 – 1837 polski tak 1 5112531/1 801155
2. 1838 – 1848 polski tak 2 5112531/2 801155
3. 1849 – 1860 polski tak 3 5112531/3 801155-801156
4. 1861 – 1877 polski, rosyjski tak 4 5112531/4 801156-801157

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1828 – 1841 polski tak 5 5112532/1 801157
2. 1842 – 1859 polski tak 6 5112532/2 801157
3. 1860 – 1874 polski, rosyjski tak 7 5112532/3 801157-801158
4. 1875 – 1894 rosyjski tak 8 5112532/4 801158

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1820 – 1825 polski tak 9 5112533/1 801158
2. 1828 – 1839 polski tak 10 5112533/2 801158
3. 1840 – 1848 polski tak 11 5112533/3 801158-801159
4. 1849 – 1861 polski tak 12 5112533/4 801159
5. 1862 – 1897 polski, rosyjski tak 13 5112533/5 801159