Księgi metrykalne parafii Św. Bartłomieja w Smólniku (dawniej: Wistka Szlachecka)

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1764 – 1865; 1911 – 1928 14 5112520…
Ochrzczonych 1826-1939; [1942-1945], 1955-1957 12 5112521…
Zaślubionych 1826 – 1939 7 5112522…
Zmarłych 1826 – 1939; 1955 – 1957 9 5112523…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1764 – 1811 łaciński nie 14 5112520/1 80880
2. Omnes 1802 – 1813 łaciński nie 15 5112520/2 80880
3. Omnes 1808 – 1819 polski tak 16 5112520/3 80880-80881
4. Omnes 1809 – 1819 polski tak 17 5112520/4 80881
5. Omnes 1820 polski tak 19 5112520/5 80881
6. Omnes 1821 polski tak 20 5112520/6 80881
7. Omnes 1822 polski tak 22 5112520/7 80881
8. Omnes 1823 polski tak 23 5112520/8 80881-80882
9. Omnes 1824 polski tak 24 5112520/9 80882
10. Omnes 1825 polski tak 25 5112520/10 80882
11. Omnes 1821 – 1827 łaciński tak 21 5112520/11 80881
12. Omnes 1827 – 1857 łaciński nie 26 5112520/12 80882
13. * i † 1857 – 1865 łaciński tak 27 5112520/13 80882
14. Raptularz: *∞† 1911 – 1928 polski nie 18 5112520/14 80881

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1837 polski tak 1 5112521/1 80878
2. 1837 – 1858 polski nie 2 5112521/2 80878
3. 1858 – 1870 polski, rosyjski tak 3 5112521/3 80879
4. 1870 – 1880 rosyjski tak 28 5112521/4
5. 1880 – 1885 rosyjski tak 29 5112521/5
6. 1885 – 1895 rosyjski tak 30 5112521/6
7. 1895 – 1906 rosyjski tak 31 5112521/7
8. 1906 – 1922 rosyjski, polski tak 32 5112521/8
9. 1922 – 1939 polski tak 33 5112521/9
0. 1942-1945 polski tak od 5113051/8 do 5113051/12 81234; 81235
10. 1955 polski tak 4 5112521/10
11. 1956 polski tak 5 5112521/11
12. 1957 polski tak 6 5112521/12

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1843 – 1863 łaciński nie 8 5112522/1 80879
2. 1826 – 1853 polski nie 7 5112522/2 80879
3. 1853 – 1881 polski tak 9 5112522/3 80879
4. 1881 – 1894 rosyjski tak 34 5112522/4
5. 1894 – 1906 rosyjski tak 35 5112522/5
6. 1907 – 1932 rosyjski, polski tak 36 5112522/6
7. 1932 – 1939 polski tak 37 5112522/7

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1853 polski nie 10 5112523/1 80879
2. 1853 – 1879 polski, rosyjski tak 11 5112523/2 80879
3. 1879 – 1888 rosyjski tak 38 5112523/3 80879-80880
4. 1888 – 1901 rosyjski tak 39 5112523/4
5. 1902 – 1922 rosyjski, polski tak 40 5112523/5
6. 1922 – 1936 polski tak 41 5112523/6
7. 1936 – 1939 polski tak 42 5112523/7
8. 1955 – 1956 polski tak 12 5112523/8
9. 1957 polski tak 13 5112523/9