Księgi metrykalne parafii Św. Bartłomieja w Śmiłowicach

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes i zapowiedzi) 1814 – 1816; 1819 – 1845

1852 – 1853

7 5112660..
Ochrzczonych 1809 – 1821; 1826 – 1873

1877 – 1884; 1887 – 1920

17 5112661..
Zaślubionych 1808; 1810 – 1811; 1813 – 1814

1816 – 1821; 1826 – 1845

1918 – 1932

11 5112662..
Zmarłych 1808 – 1813; 1816 – 1819; 1821

1826 – 1873

11 5112663..

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. ∞ i † 1814 – 1816 polski tak 35 5112660/1 80935
2. * i zapowiedzi [+ inne akta] * 1819; zap. 1822 polski tak 36 5112660/2 80935
3. * i † 1820 – 1845

1852 – 1853

łaciński nie 37 5112660/3 80935
4. Omnes 1822 polski tak 38 5112660/4 80935
5. Omnes 1823 polski tak 39 5112660/5 80935
6. Omnes 1824 polski tak 40 5112660/6 80935
7. Omnes 1825 polski tak 41 5112660/7 80935-80936

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1809 – 1810 polski tak 1 5112661/1 80932
2. 1811 – 1812 polski tak 2 5112661/2 80932
3. 1813 – 1814 polski tak 3 5112661/3 80932
4. 1814 – 1816 polski tak 4 5112661/4 80932
5. 1816 – 1817 polski tak 5 5112661/5 80932
6. 1818 polski tak 6 5112661/6 80932
7. 1819 polski tak 7 5112661/7 80932
8. 1820 polski tak 8 5112661/8 80932
9. 1821 polski tak 9 5112661/9 80932
10. 1826 – 1837 polski tak 10 5112661/10 80932
11. 1838 – 1844 polski tak 11 5112661/11 80932
12. 1845 – 1860 polski tak 12 5112661/12 80933
13. 1860 – 1873 polski, rosyjski tak 13 5112661/13 80933
14. 1877 – 1884 rosyjski tak 42 5112661/14
15. 1887 – 1896 rosyjski tak 43 5112661/15
16. 1897 – 1906 rosyjski tak 44 5112661/16
17. 1907 – 1920 polski, rosyjski tak 45 5112661/17

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 polski tak 14 5112662/1 80933
2. 1810 – 1811 polski tak 15 5112662/2 80933
3. 1813 polski tak 16 5112662/3 80933
4. 1813 – 1814 polski tak 17 5112662/4 80933
5. 1816 – 1817 polski tak 18 5112662/5 80934
6. 1818 polski tak 19 5112662/6 80934
7. 1819, 1844 polski tak 20 5112662/7 80934
8. 1820 polski tak 21 5112662/8 80934
9. 1821 polski tak 22 5112662/9 80934
10. 1826 – 1845 polski tak 23 5112662/10 80934
11. 1918 – 1932 polski tak 46 5112662/11

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1809 polski tak 24 5112663/1 80934
2. 1809 – 1810 polski tak 25 5112663/2 80934
3. 1810 – 1811 polski tak 26 5112663/3 80934
4. 1812 – 1813 polski tak 27 5112663/4 80934
5. 1816 – 1817 polski tak 28 5112663/5 80934
6. 1818 polski tak 29 5112663/6 80934
7. 1819 polski tak 30 5112663/7 80934
8. 1821 polski tak 31 5112663/8 80934
9. 1826 – 1840 polski tak 32 5112663/9 80934
10. 1841 – 1853 polski tak 33 5112663/10 80934
11. 1854 – 1873 polski, rosyjski tak 34 5112663/11 80935