Księgi metrykalne parafii Św. Wawrzyńca w Słupcy

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Ochrzczonych 1766 – 1866 7 5112491…
Zaślubionych 1766 – 1880 6 5112492…
Zmarłych 1766 – 1885 6 5112493…

Księgi ochrzczonych

Lp.

Daty graniczne

Język

Czy zawiera skorowidze?

Dawne sygnatury

Obecna sygnatura

Kopie użytkowe

1.

1766 – 1832

łaciński

nie

1

5112491/1

80859-80860

2.

1832 – 1863

łaciński

nie

4

5112491/2

80861

3.

1826 – 1832

polski

nie

2

5112491/3

80860

4.

1832 – 1840

polski

tak (1838-1839)

3

5112491/4

80860-80861

5.

1840 – 1848

polski

tak

5

5112491/5

80861-80862

6.

1848 – 1861

polski

tak

6

5112491/6

80862

7.

1861 -1866

polski

tak

7

5112491/7

80862-80863

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Indeks: 1766 – 1808 polski 8 5112492/1 80863
2. 1766 – 1831 łaciński nie 9 5112492/2 80863
3. 1832 – 1880 łaciński nie 11 5112492/3 80863
4. 1826 – 1833 polski nie 10 5112492/4 80863
5. 1834 – 1857 polski tak (1838-1843; 1845) 12 5112492/5 80863-80864
6. 1857 – 1864 polski tak 13 5112492/6 80864

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Index: 1766 – 1808 polski A.par.Burzenin14 5112493/1/1
2. 1766 – 1831 łaciński nie 14 5112493/1/2 80864
3. 1832 – 1885 łaciński nie 17 5112493/2 80865
4. 1826 – 1832 polski nie 15 5112493/3 80865
5. 1832 – 1853 polski tak 16 5112493/4 80865
6. 1853 – 1879 polski tak 18 5112493/5 80865-80866