Księgi metrykalne parafii Św. Piotra i Pawła w Słońsku

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1790 – 1835 25 5112470…
Ochrzczonych

1743 – 1758; 1765; 1770

1773 – 1790; 1808 – 1835

5 5112471…
Zaślubionych

1742 – 1759; 1765 – 1790

1809 – 1810; 1826 – 1834

4 5112472…
Zmarłych

1751 – 1789; 1809 – 1810

1826 – 1831

3 5112473…
Zapowiedzi 1809 – 1810 1 5112474…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1790 – 1835 łaciński nie 16 5112470/1 80856
2. Omnes 1808 – 1809 polski tak 17 5112470/2 80856
3. Omnes 1808 – 1809 polski tak 18 5112470/3 80857
4. Omnes 1810 – 1811 polski tak 24 5112470/4 80857
5. Omnes 1812 polski tak 29 5112470/5 80857
6. Omnes 1813 polski tak 30 5112470/6 80857
7. Omnes 1814 polski tak 31 5112470/7 80857
8. Omnes 1817 polski tak 32 5112470/8 80857
9. Omnes 1818 polski tak 33 5112470/9 80857
10. Omnes 1819 polski tak 34 5112470/10 80857
11. Omnes 1820 polski tak 35 5112470/11 80857
12. Omnes 1821 polski tak 36 5112470/12 80857
13. Omnes 1822 polski tak 37 5112470/13 80857
14. Omnes 1823 polski tak 38 5112470/14 80857
15. Omnes 1824 polski tak 39 5112470/15 80857
16. Omnes 1826 polski nie 40 5112470/16 80857
17. Omnes 1827 polski nie 41 5112470/17 80857-80858
18. Omnes 1828 polski tak 42 5112470/18 80858
19. Omnes 1829 polski tak 43 5112470/19 80858
20. Omnes 1830 polski tak 44 5112470/20 80858
21. Omnes 1831 polski tak

Radziejów 89

Raciążek 66a

5112470/21 80786
22. Omnes 1832 polski tak 45 5112470/22 80858
23. Omnes 1833 polski tak 46 5112470/23 80858
24. Omnes 1834 polski tak 47 5112470/24 80858
25. Omnes 1835 polski tak 48 5112470/25 80858

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1743 – 1758 łaciński nie 1 5112471/1 80855
2.

1 akt: 1765 i 1770;

1773 – 1790

łaciński nie 2 5112471/2 80855
3. 1808 – 1813 polski nie 4 5112471/3 80855
4. 1809 – 1810 polski tak 5 5112471/4 80855
5. 1813 – 1835 łaciński nie 6 5112471/5 80855

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1742 – 1759 łaciński nie 7 5112472/1 80855
2. 1765 – 1790 łaciński nie 8 5112472/2 80855-80856
3. 1809 – 1810 polski tak 9 5112472/3 80856
4. 1826 – 1834 polski tak 10 5112472/4 80856

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1751 – 1789 łaciński nie 12 5112473/1 80856
2. 1809 – 1810 polski tak 14 5112473/2 80856
3. 1826 – 1831 polski tak 15 5112473/3 80856

Księgi zapowiedzi

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1809 – 1810 polski tak 11 5112474/1 80856