Księgi metrykalne parafii Dobrego Pasterza w Ślesinie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes i zapowiedzi)

1728 – 1807; 1821 – 1849

1851 – 1853; 1865 – 1867

50 5112650…
Ochrzczonych 1762 – 1922; 1947 – 1952 22 5112651…
Zaślubionych 1795 – 1919 13 5112652…
Zmarłych 1795 – 1924; 1947 – 1952 15 5112653…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Indeks: omnes 1728 – 1807 łaciński 33 5112650/1 80925
2. Omnes 1728 – 1761 łaciński tak 34 5112650/2 80925
3. ∞ i † 1766 – 1795 łaciński tak 35 5112650/3 80925-80926
4. ∞† i zapowiedzi 1821 polski tak 36 5112650/4 80926
5. Omnes 1822 polski tak 37 5112650/5 80926
6. Omnes 1822 polski tak 38 5112650/6 80926
7. Omnes 1823 polski tak 39 5112650/7 80926
8. Omnes 1824 polski tak 41 5112650/8 80926
9. Omnes 1825 polski tak 40 5112650/9 80926
10. *∞† i zapowiedzi 1825 polski tak 42 5112650/10 80926
11. Omnes 1826 polski nie 43 5112650/11 80926
12. Omnes 1827 polski tak 44 5112650/12 80926
13. Omnes 1828 polski tak 45 5112650/13 80926
14. Omnes 1829 polski nie 46 5112650/14 80926
15. Omnes 1830 polski nie 47 5112650/15 80927-80927
16. Omnes 1831 polski nie 48 5112650/16 80927
17. Omnes 1832 polski nie 49 5112650/17 80927
18. Omnes 1833 polski nie 50 5112650/18 80927
19. Omnes 1834 polski nie 51 5112650/19 80927
20. Omnes 1835 polski nie 52 5112650/20 80927
21. Omnes 1836 polski nie 53 5112650/21 80927
22. Omnes 1837 polski nie 54 5112650/22 80927
23. Omnes 1838 polski tak 55 5112650/23 80927
24. Omnes 1839 polski tak 56 5112650/24 80927
25. Omnes 1840 polski tak 57 5112650/25 80927
26. Omnes 1841 polski tak 58 5112650/26 80927
27. Omnes 1842 polski tak 59 5112650/27 80927
28. Omnes 1843 polski tak 60 5112650/28 80927-80928
29. Omnes 1844 polski tak 61 5112650/29 80928
30. Omnes 1845 polski tak 62 5112650/30 80928
31. Omnes 1846 polski tak 63 5112650/31 80928
32. Omnes 1847 polski tak 64 5112650/32 80928
33. Omnes 1848 polski tak 65 5112650/33 80928
34. Omnes 1849 polski tak 66 5112650/34 80928
35. Omnes 1851 polski tak 67 5112650/35 80928
36. Omnes 1852 polski tak 68 5112650/36 80928
37. Omnes 1853 polski tak 69 5112650/37 80928
38. Omnes 1854 polski tak 70 5112650/38 80928-80929
39. Omnes 1855 polski tak 71 5112650/39 80929
40. Omnes 1856 polski tak 72 5112650/40 80929
41. Omnes 1857 polski tak 73 5112650/41 80929
42. Omnes 1858 polski tak 74 5112650/42 80929
43. Omnes 1859 polski tak 75 5112650/43 80929
44. Omnes 1860 polski tak 76 5112650/44 80929
45. Omnes 1861 polski tak 77 5112650/45 80929
46. Omnes 1862 polski tak 78 5112650/46 80929
47. Omnes 1863 polski tak 79 5112650/47 80929
48. Omnes 1865 polski tak 80 5112650/48 80929
49. Omnes 1866 polski tak 81 5112650/49 80929
50. Omnes 1867 polski tak 82 5112650/50 80929

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1762 – 1795 łaciński tak 1 5112651/1 80920-80921
2. 1795 – 1836 łaciński tak 2 5112651/2 80921
3. 1808 – 1809 polski nie 3 5112651/3 80921
4. 1809 – 1810 polski nie 4 5112651/4 80921
5. 1810 – 1811 polski tak 5 5112651/5 80921
6. 1818 polski nie 6 5112651/6 80921-80922
7. 1820 polski nie 7 5112651/7 80922
8. 1826 – 1836 polski tak 8 5112651/8 80922
9. 1836 – 1844 polski tak 9 5112651/9 80922
10. 1845 – 1857 polski tak 10 5112651/10 80922-80923
11. 1858 – 1866 polski tak 83 5112651/11  
12. 1866 – 1872 polski, rosyjski tak 84 5112651/12  
13. 1868 polski, rosyjski tak 11 5112651/13 80922
14. 1873 – 1878 rosyjski tak 85 5112651/14  
15. 1878 – 1884 rosyjski tak 86 5112651/15  
16. 1884 – 1890 rosyjski tak 87 5112651/16  
17. 1890 – 1895 rosyjski tak 88 5112651/17  
18. 1895 – 1905 rosyjski tak 89 5112651/18  
19. 1905 – 1913 rosyjski tak 90 5112651/19  
20. 1913 – 1922 polski, rosyjski tak 91 5112651/20  
21. 1947 – 1949 polski tak 12 5112651/21  
22. 1949 – 1952 polski tak 13 5112651/22  

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1795 – 1835 łaciński tak 14 5112652/1 80923
2. 1808 – 1809 (+ zapow.) polski nie 15 5112652/2 80923
3. 1809 – 1810 polski nie 16 5112652/3 80923
4. 1810 – 1811 (+ zapow.) polski nie 17 5112652/4 80923
5. 1818 (+ zapowiedzi) polski nie 18 5112652/5 80923
6. 1819 (+ zapowiedzi) polski nie 19 5112652/6 80923
7. 1820 (+ zapowiedzi) polski nie 20 5112652/7 80923
8. 1826 – 1839 polski nie 21 5112652/8 80923
9. 1839 – 1859 polski tak 22 5112652/9 80923-80923
10. 1860 – 1882 polski, rosyjski tak 92 5112652/10  
11. 1882 – 1897 rosyjski tak 93 5112652/11  
12. 1897 – 1905 rosyjski tak 94 5112652/12  
13. 1906 – 1919 rosyjski, polski tak 95 5112652/13  

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1795 – 1867 łaciński nie 96 5112653/1  
2. 1809 – 1810 polski nie 23 5112653/2 80924
3. 1810 – 1811 polski tak 24 5112653/3 80924
4. 1818 polski nie 25 5112653/4 80924
5. 1819 polski nie 26 5112653/5 80924
6. 1820 polski nie 27 5112653/6 80924
7. 1826 – 1837 polski nie 28 5112653/7 80924
8. 1837 – 1848 polski tak 29 5112653/8 80924
9. 1849 – 1864 polski tak 30 5112653/9 80924-80925
10. 1865 – 1874 polski, rosyjski tak 31 5112653/10 80925
11. 1875 – 1888 rosyjski tak 97 5112653/11  
12. 1889 – 1898 rosyjski tak 98 5112653/12  
13. 1898 – 1910 rosyjski tak 99 5112653/13  
14. 1910 – 1924 rosyjski, polski tak 100 5112653/14  
15. 1947 – 1952 polski tak 32 5112653/15