Księgi metrykalne parafii Św. Wawrzyńca w Sławsku

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1688-1775, 1813-1825, 1880-1881, 1883-1884, 1886-1891, 1893-1894, 1896-1898, 1901-1902, 1904-1907, 1909-1910, 1912-1941, 1945-1947 74 5112460…
Ochrzczonych 1776-1879, 1892-1893, 1895, 1898-1901, 1903-1904, 1907-1908, 1910-1911, 1913, 1916-1918, 1922, 1925, 1931, 1933, 1936, 1938, 1940-1941 24 5112461…
Zaślubionych 1776 – 1853 11 5112462…
Zmarłych 1704 – 1746; 1776 – 1881 14 5112463…
Zapowiedzi 1812-1813 2 5112464…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. * i ∞ * 1688-1748;

∞ 1689-1716

łaciński nie 44a 5112460/1 80847
2. Omnes *∞ 1747-1776;

† 1747-1768

łaciński nie 45 5112460/2 80853
3. Omnes 1813 polski tak 46 5112460/3 80853
4. Omnes 1813 polski nie 47 5112460/4 80853
5. Omnes 1814 polski nie 48 5112460/5 80853
6. Omnes 1814 polski nie 49 5112460/6 80853
7. Omnes 1815 polski nie 50 5112460/7 80853
8. Omnes 1815 polski nie 51 5112460/8 80853
9. Omnes 1816 polski nie 52 5112460/9 80853
10. Omnes 1817 polski tak 53 5112460/10 80853
11. Omnes 1817 – 1818 polski nie 54 5112460/11 80853
12. Omnes 1818 polski tak 55 5112460/12 80853
13. Omnes 1819 polski tak 56 5112460/13 80854
14. Omnes 1819 polski tak 57 5112460/14 80854
15. Omnes 1820 polski nie 58 5112460/15 80854
16. Omnes 1820 polski nie 59 5112460/16 80854
17. Omnes 1821 polski nie 60 5112460/17 80854
18. Omnes 1821 polski nie 61 5112460/18 80854
19. Omnes 1822 polski nie 62 5112460/19 80854
20. Omnes 1822 polski tak 63 5112460/20 80854
21. Omnes 1823 polski nie 64 5112460/21 80854
22. Omnes 1823 polski tak 65 5112460/22 80854
23. Omnes 1824 polski nie 66 5112460/23 80854
24. Omnes 1824 – 1825 polski nie 67 5112460/24 80855
25. Omnes 1825 polski nie 68 5112460/25 80855
26. Omnes 1880 rosyjski tak 69 5112460/26
27. Omnes 1881 rosyjski tak 70 5112460/27
28. Omnes 1883 rosyjski tak 71 5112460/28
29. Omnes 1884 rosyjski tak 72 5112460/29
30. Omnes 1886 rosyjski tak 73 5112460/30
31. Omnes 1887 rosyjski tak 74 5112460/31
32. Omnes 1888 rosyjski tak 75 5112460/32
33. Omnes 1889 rosyjski tak 76 5112460/33
34. Omnes 1890 rosyjski tak 77 5112460/34
35. Omnes 1891 rosyjski tak 78 5112460/35
36. Omnes 1893 rosyjski tak 79 5112460/36
37. Omnes 1894 rosyjski tak 80 5112460/37
38. Omnes 1896 rosyjski tak 81 5112460/38
39. Omnes 1897 rosyjski tak 82 5112460/39
40. Omnes 1898 rosyjski tak 83 5112460/40
41. Omnes 1901 rosyjski tak 84 5112460/41
42. Omnes 1902 rosyjski tak 85 5112460/42
43. Omnes 1904 rosyjski tak 86 5112460/43
44. Omnes 1905 rosyjski tak 87 5112460/44
45. Omnes 1906 rosyjski tak 88 5112460/45
46. Omnes 1907 rosyjski tak 89 5112460/46
47. Omnes 1909 rosyjski tak 90 5112460/47
48. Omnes 1910 rosyjski tylko * i ∞ 5112460/47/1
49. Omnes 1912 rosyjski tak 91 5112460/48
50. Omnes 1913 rosyjski tak 92 5112460/49
51. Omnes 1914 rosyjski tak 93 5112460/50
52. Omnes 1915 rosyjski

polski

tak 94 5112460/51/1
53. Omnes /raptularz *† 1913-1923;

∞ 1913-1922

polski nie 28 5112460/51/2 80851
54. Omnes 1917 polski tak 5112460/52
55. Omnes 1918 polski tak 5112460/53
56. Omnes 1919 polski tak 5112460/54
57. Omnes 1920 polski tak 5112460/55
58. Omnes 1921 polski tak 5112460/56
59. Omnes 1922 polski tak 5112460/57
60. Omnes 1923 polski tak 5112460/58
61. Omnes 1924 polski tak 5112460/59
62. Omnes 1925 polski tak 5112460/60
63. Omnes 1926 polski tak 5112460/61
64. Omnes 1927 polski tak 5112460/62
65. Omnes 1928 polski tak 5112460/63
66. Omnes 1929 polski tak 5112460/64
67. Omnes 1930 polski tak 5112460/65
68. Omnes *∞ 1931-1932;

† 1932

polski tak *;

∞† tylko 1932

5112460/66
69. Omnes 1934 polski tak 5112460/67
70. Omnes 1935 polski tak 5112460/68
71. * i ∞ 1937 polski tak 5112460/69
72. Omnes 1938 polski tak 5112460/70
73. Omnes 1939 polski tak 5112460/71
74. Omnes /raptularz 1928-1941, 1945-1947 polski nie 5112460/72

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1776 – 1808 łaciński nie 1 5112461/1 80849
2. 1809 – 1815 łaciński nie 4 5112461/2 80849
3. 1816 – 1822 łaciński nie 12 5112461/3 80849
4. 1823 – 1841 łaciński nie 14 5112461/4 80849
5. 1809 – 1810 polski nie 2 5112461/5 80849
6. 1809 – 1810 polski nie 3 5112461/6 80849
7. 1809 – 1810 polski nie 5 5112461/7 80849
8. 1810 – 1811 polski nie 6 5112461/8 80849
9. 1810 – 1811 polski tak 7 5112461/9 80849
10. 1811 – 1812, 1816 polski nie 8 5112461/10 80849
11. 1811 – 1812 polski tak 9 5112461/11 80849
12. 1812 – 1813 polski tak 10 5112461/12 80849
13. 1812 – 1813 polski nie 11 5112461/13 80849
14. 1826 – 1837 polski nie 13 5112461/14 80850
15. 1838 – 1845 polski tak 15 5112461/15 80850
16. 1845 – 1855 polski tak 16 5112461/16 80850
17. 1855 – 1869 polski tak 17 5112461/17 80850
18. 1870 – 1879 rosyjski tak 17a 5112461/18
19. 1892 rosyjski tak 17b 5112461/19
20. 1893, 1895, 1898-1901, 1903-1904 /odpisy/ polski nie 5112461/20
21. 1904, 1907-1908, 1916 /odpisy polski nie 5112461/21
22. 1910-1911, 1913, 1916 /odpisy polski nie 5112461/22
23. 1931, 1933, 1938, 1940-1941 /zawiera też 1916-1918, 1922, 1925 polski nie 5112461/23
24. 1936 polski tak 5112461/24

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1776 – 1847 łaciński nie 19 5112462/1 80850n
2. 1809 – 1810 polski nie 20 5112462/2 80851
3. 1809 – 1810, 1816 polski nie 21 5112462/3 80851
4. 1810 – 1811 polski tak 22 5112462/4 80851
5. 1810 – 1811 polski nie 23 5112462/5 80851
6. 1811 polski tak 24 5112462/6 80851
7. 1811 – 1812 polski nie 25 5112462/7 80851
8. 1812 – 1813 polski tak 26 5112462/8 80851
9. 1812 – 1813 polski nie 27 5112462/9 80851
10. 1826 – 1838 polski nie 29 5112462/10 80851
11. 1839 – 1853 polski tak 30 5112462/11 80851

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1704 – 1746 łaciński nie 32a 5112463/1 80848
2. 1776 – 1846 łaciński nie 32 5112463/2 80851-80852
3. 1809 – 1810 polski nie 33 5112463/3 80852
4. 1809 – 1810 polski nie 34 5112463/4 80852
5. 1810 – 1811 polski tak 35 5112463/5 80852
6. 1810 – 1811, 1816 polski nie 36 5112463/6 80852
7. 1811 – 1812 polski tak 37 5112463/7 80852
8. 1811 – 1812 polski nie 38 5112463/8 80852
9. 1812 – 1813 polski tak 39 5112463/9 80852
10. 1812 – 1813 polski nie 40 5112463/10 80852
11. 1826 – 1837 polski nie 41 5112463/11 80852
12. 1838 – 1849 polski tak 42 5112463/12 80852
13. 1850 – 1857 polski tak 43 5112463/13 80852
14. 1858 – 1881   polski, rosyjski tak 44 5112463/14 80852

Księgi zapowiedzi

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1812 polski nie 31 5112464/1 80851
2. 1813 polski nie 5112464/2