Księgi metrykalne parafii Trójcy Św. w Skęczniewie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1784 – 1857, 1868 19 5112430…
Ochrzczonych 1626 – 1648; 1826 – 1922 9 5112431…
Zaślubionych 1667 – 1688; 1810 – 1811

1826 – 1927

6 5112432…
Zmarłych 1826 – 1859; 1873 – 1926 5 5112433…
Zapowiedzi 1826 – 1830 1 5112434…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1784 – 1823 łaciński tak 11 5112430/1 80845-80846
2. Omnes 1824 – 1844 łaciński częściowo 28 5112430/2 80847
3. Omnes * 1845-1857,

1868;

∞ 1845-1853;

† 1845-1851

łaciński tak 29 5112430/3 80847
4. Omnes 1808 – 1809 polski nie 12 5112430/4 80846
5. Omnes 1809 – 1810 polski nie 13 5112430/5 80846
6. * i † 1810 – 1811 polski tak 14 5112430/6 80846
7. Omnes 1811 – 1812 polski tak 15 5112430/7 80846
8. Omnes 1812 – 1813 polski tak 16 5112430/8 80846
9. Omnes 1813 – 1814 polski tak 17 5112430/9 80846
10. Omnes 1814 – 1815 polski tak 18 5112430/10 80846
11. Omnes 1815 – 1816 polski tak 19 5112430/11 80846
12. Omnes 1816 – 1817 polski tak 20 5112430/12 80846
13. Omnes 1817 – 1818 polski tak 21 5112430/13 80846
14. Omnes 1818 – 1819 polski tak 22 5112430/14 80846
15. Omnes 1819 polski tak 23 5112430/15 80846
16. * i ∞ 1822 polski tak 24 5112430/16 80846-80847
17. Omnes 1823 polski tak 25 5112430/17 80847
18. Omnes 1824 polski nie 26 5112430/18 80847
19. Omnes 1825 polski tak 27 5112430/19 80847

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1626 – 1648 łaciński nie 1a 5112431/1
2. 1826 – 1844 polski tak 1 5112431/2 80841-80842
3. 1845 – 1863 polski tak 2 5112431/3 80842
4. 1864 – 1870 polski tak 4 5112431/4 80843-80844
5. 1864 – 1879 polski, rosyjski tak 3 5112431/5 80842-80843
6. 1879 – 1897 rosyjski tak 30 5112431/6
7. 1897 – 1909 rosyjski, polski tak 32 5112431/7
8. 1909 – 1922 rosyjski, polski tak 33 5112431/8
9. 1890 – 1895 łaciński nie 31 5112431/9

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1667 – 1688 łaciński tak 4a 5112432/1
2. 1810 – 1811 polski nie 5 5112432/2 80844
3. 1826 – 1852 polski tak 6 5112432/3 80844
4. 1853 – 1875 polski tak 7 5112432/4 80844
5. 1876 – 1909 polski, rosyjski tak 34 5112432/5
6. 1910 – 1927 polski, rosyjski tak 35 5112432/6

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1848 polski tak 9 5112433/1 80844-80845
2. 1849 – 1859 polski tak 10 5112433/2 80845
3. 1873 – 1887 rosyjski tak 36 5112433/3
4. 1888 – 1908 rosyjski, polski tak 37 5112433/4
5. 1909 – 1926 rosyjski, polski tak 38 5112433/5

Księgi zapowiedzi

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1830 polski nie 8 5112434/1 80843-80844