Księgi metrykalne parafii św. Jakuba w Siniarzewie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1747 – 1858 10 5112420…
Ochrzczonych 1808 – 1817; 1826 – 1866

1868 – 1940; 1947 – 1954

8 5112421…
Zaślubionych 1808 – 1817; 1826 – 1891 5 5112422…
Zmarłych 1808 – 1817; 1826 – 1834

1859 – 1899

5 5112423…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1747 – 1815 łaciński nie 12 5112420/1 80840
2. Omnes 1815 – 1835 łaciński nie 13 5112420/2 80840
3. Omnes 1836 – 1858 łaciński nie 21 5112420/3 80841
4. Omnes 1818 – 1824 polski tak 14 5112420/4 80841
5. Omnes 1820 polski tak 15 5112420/5 80841
6. Omnes 1821 polski tak 16 5112420/6 80841
7. Omnes 1822 polski nie 17 5112420/7 80841
8. Omnes 1823 polski nie 18 5112420/8 80841
9. Omnes 1824 polski nie 19 5112420/9 80841
10. Omnes 1825 polski nie 20 5112420/10 80841

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1817 polski nie 1 5112421/1 80839
2. 1826 – 1849 polski tak 2 5112421/2 80839
3. 1849 – 1866 polski nie 3 5112421/3 80839
4. 1868 – 1879 rosyjski tak 22 5112421/4
5. 1888 – 1940 polski nie 24 5112421/5
6. 1892 – 1896 rosyjski tak 25 5112421/6
7. 1897 – 1912 rosyjski tak 26 5112421/7
8. 1947 – 1954 polski tak 4 5112421/8

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1817 polski nie 5 5112422/1 80839
2. 1826 – 1838 polski nie 6 5112422/2 80839
3. 1839 – 1856 polski nie 7 5112422/3 80839
4. 1857 – 1871 polski nie 8 5112422/4 80839-80840
5. 1868 – 1891 rosyjski nie 27 5112422/5

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1817 polski nie 9 5112423/1 80840
2. 1826 – 1834 polski nie 10 5112423/2 80840
3. 1859 – 1870 polski nie 11 5112423/3 80840
4. 1868 – 1885 rosyjski nie 28 5112423/4
5. 1886 – 1899 rosyjski tak 23 5112423/5