Księgi metrykalne parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu

Miksty (omnes) 1757 – 1797; 1811 – 1817

1821 – 1825; 1868 – 1870

1919, 1927 – 1945

22 5112410…
Ochrzczonych 1602 – 1629; 1633 – 1730; 1777 – 1786; 1804 – 1834;

1870 – 1929; 1938 – 1944

31 5112411…
Zaślubionych 1797 – 1820; 1826 – 1830

1894 – 1927; 1946 – 1954

14 5112412…
Zmarłych 1709 – 1715; 1746 – 1786

1796 – 1804; 1808 – 1823

1826 – 1830; 1880 – 1927

1945 – 1954

21 5112413…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. ∞ i † 1757 – 1797 łaciński nie 32 5112410/1 80836
2. Omnes 1811 polski tak 33 5112410/2 80836
3. Omnes 1812 polski tak 34 5112410/3 80836
4. Omnes 1813 polski tak 35 5112410/4 80836
5. Omnes 1814 polski tak 36 5112410/5 80836
6. Omnes 1815 polski tak 37 5112410/6 80837
7. Omnes 1816 polski tak 38 5112410/7 80837
8. Omnes 1817 polski tak 39 5112410/8 80837
9. Omnes 1821 polski tak 11 5112410/9 80837
10. Omnes 1822 polski tak 12 5112410/10 80837-80838
11. Omnes 1823 polski tak 13 5112410/11 80838
12. Omnes 1824 polski tak 14 5112410/12 80838
13. Omnes 1825 polski tak 15 5112410/13 80838
14. Omnes 1868 – 1870 polski nie 41 5112410/14
15. Index: omnes 1919 polski 51a 5112410/15
16. Omnes 1927 – 1929 polski nie 54 5112410/16
17. Index: omnes 1930 – 1937 polski 57 5112410/17
18. Omnes 1930 – 1932 polski nie 55 5112410/18
19. Omnes  1933 – 1935  polski nie 56 5112410/19
20. Omnes 1936 – 1939 polski nie 58 5112410/20
21. Omnes 1940 – 1944 polski nie 61 5112410/21
22. * i ∞ 1944 – 1945 łaciński

polski

nie 66 5112410/22

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1602 – 1629 łaciński nie 1 5112411/1 80832
2. 1633-1730; 1777-1786

1804 – 1807

łaciński nie 2 5112411/2 80832
3. 1685 – 1705 łaciński nie 3 5112411/3 80832
4. 1754 – 1777 łaciński nie 4 5112411/4 80832
5. 1780 – 1797 łaciński tak 5 5112411/5 80832-80833
6. 1804 – 1818 łaciński tak 6 5112411/6 80833
7. 1818 – 1834 łaciński nie 40 5112411/7 80833
8. 1809 – 1810 polski tak 7 5112411/8 80833
9. 1818 polski tak 8 5112411/9 80833
10. 1819 polski tak 9 5112411/10 80833
11. 1820 polski tak 10 5112411/11 80833-80834
12. 1826 – 1830 polski tak 16 5112411/12 80834
13. 1870 – 1878 łaciński nie 42 5112411/13
14. 1875 – 1876 polski nie 43 5112411/14
15. 1878 – 1883 łaciński nie 44 5112411/15
16. 1883 – 1888 łaciński nie 45 5112411/16
17. 1888 – 1898 łaciński nie 46 5112411/17
18. 1898 – 1902 łaciński nie 47 5112411/18
19. 1902 – 1905 łaciński nie 48 5112411/19
20. 1906 – 1907 łaciński nie 49 5112411/20
21. 1907 – 1910 łaciński nie 50 5112411/21
22. 1910 – 1914 łaciński nie 51 5112411/22
23. 1914 – 1922 łaciński nie 52 5112411/23
24. 1922 – 1926 polski nie 53 5112411/24
25. 1912 – 1929 (indeks) polski 54a 5112411/25
26. 1938 (indeks) polski 59 5112411/26
27. 1939 (indeks) polski 60 5112411/27
28. 1940 (indeks) polski 62 5112411/28
29. 1941 (indeks) polski 63 5112411/29
30. 1942 – 1943 (indeks) polski 64 5112411/30
31. 1944 (indeks) polski 65 5112411/31

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1797 – 1817 łaciński nie 16a 5112412/1 80963
2. 1809 – 1810 polski tak 17 5112412/2 80834
3. 1810 – 1811 polski tak 18 5112412/3 80834
4. 1818 polski tak 19 5112412/4 80834
5. 1819 polski tak 20 5112412/5 80834
6. 1820 polski tak 21 5112412/6 80834
7. 1826 – 1830 polski tak 22 5112412/7 80834
8. 1870 – 1894 łaciński nie 67 5112412/8
9. 1894 – 1909 łaciński nie 68 5112412/9
10. 1909 – 1927 łaciński, polski nie 69 5112412/10
11. 1946 polski tak 70 5112412/11
12. 1947 – 1950 polski tak 71 5112412/12
13. 1950 – 1952 polski tak 72 5112412/13
14. 1953 – 1954 polski tak 73 5112412/14

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1709 – 1715; 1796 – 1804 łaciński nie 24 5112413/1 80834
2. 1746 – 1786 łaciński nie 23 5112413/2 80834-80835
3. 1808 – 1823 łaciński nie 25 5112413/3 80835
4. 1809 – 1810 polski tak 26 5112413/4 80835
5. 1810 – 1811 polski tak 27 5112413/5 80835
6. 1818 polski tak 28 5112413/6 80835
7. 1819 polski tak 29 5112413/7 80835
8. 1820 polski tak 30 5112413/8 80835
9. 1826 – 1830 polski tak 31 5112413/9 80835
10. 1880 – 1889 łaciński nie 74 5112413/10
11. 1889 – 1894 łaciński nie 75 5112413/11
12. 1894 – 1902 łaciński nie 76 5112413/12
13. 1902 – 1905 łaciński nie 77 5112413/13
14. 1906 – 1909 łaciński nie 78 5112413/14
15. 1909 – 1912 łaciński nie 79 5112413/15
16. 1912 – 1920 łaciński nie 80 5112413/16
17. 1920 – 1927 łaciński nie 81 5112413/17
18. 1945 – 1947 polski nie 82 5112413/18
19. 1947 – 1949 polski tak 83 5112413/19
20. 1949 – 1951 polski nie 85 5112413/20
21. 1952 – 1954 polski tak 84 5112413/21