Księgi metrykalne parafii Św. Wojciecha w Sieradzu (dawniej: Męka)

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1715 – 1808; 1875 – 1885 3 5112400…
Ochrzczonych 1763 – 1841 3 5112401…
Zaślubionych 1763 – 1835 1 5112402…
Zmarłych 1763 – 1864 4 5112403…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Indeks: omnes 1715 – 1808 polski 10 5112400/1 80649
2. Omnes 1715 – 1763 łaciński nie 9 5112400/2 80968
3. Omnes 1875 – 1885 łaciński nie 11 5112400/3 80649-80650

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1763 – 1811 łaciński nie 1 5112401/1 80966
2. 1811 – 1836 łaciński nie 2 5112401/2 80966
3. 1826 – 1841 polski tak 3 5112401/3 80967

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1763 – 1835 łaciński tak 4 5112402/1 80967

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1763 – 1827 łaciński tak 5 5112403/1 80967-80968
2. 1827 – 1842 łaciński nie 7 5112403/2 80649
3. 1843 – 1864 łaciński nie 8 5112403/3 80649
4. 1826 – 1850 polski tak 6 5112403/4 80968