Księgi metrykalne parafii Św. Mikołaja w Sadlnie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1808 – 1816; 1920 – 1941 8 5112340…
Ochrzczonych 1808 – 1818; 1947 – 1968 17 5112341…
Zaślubionych 1808 – 1818; 1945 – 1972 11 5112342…
Zmarłych 1808 – 1818; 1945 – 1968 14 5112343…
Bierzmowanych 1950 – 1976 1 5112348…
Metryki i zaprzysiężenia 1925 – 2000 1 5112349…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Indeks: omnes 1808 – 1809 polski 28 5112340/1 80829
2. Indeks: omnes 

!→5112660/2

1809 – 1810 polski 29 5112340/2 80829
3. Indeks: omnes 1811 – 1812 polski 30 5112340/3 80829
4. Indeks: omnes 1812 – 1813 polski 31 5112340/4 80829
5. Indeks: omnes 1812 – 1816 polski 32 5112340/5 80829
6. Omnes ∞ 1920 – 1939; *† 1936 – 1939 polski tak 33 5112340/6
7. Omnes 1938 polski tak 35 5112340/7
8. Omnes 1940 – 1941 polski nie 36 5112340/8

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1809 polski nie 1 5112341/1 80828
2. 1809 – 1810 polski nie 2 5112341/2 80828
3. 1810 – 1811 polski nie 3 5112341/3 80828
4. 1811 – 1812 polski nie 4 5112341/4 80828
5. 1812 – 1813 polski nie 5 5112341/5 80828
6. 1813 – 1814 polski nie 6 5112341/6 80828
7. 1814 – 1815 polski nie 7 5112341/7 80828
8. 1815 – 1816 polski nie 8 5112341/8 80828
9. 1816 – 1817 polski nie 9 5112341/9 80828
10. 1817 – 1818 polski tak 10 5112341/10 80828
11. 1947 – 1949 polski tak 37 5112341/11
12. 1949 – 1951 polski tak 38 5112341/12
13. 1951 – 1955 polski tak 39 5112341/13
14. 1955 – 1959 polski tak  40 5112341/14
15. 1959 – 1963 polski nie 41 5112341/15
16. 1964 polski nie 42 5112341/16
17. 1964 – 1968 polski tak 43 5112341/17

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1809 polski nie 11 5112342/1 80828
2. 1809 – 1810 polski nie 12 5112342/2 80828
3. 1810 – 1811 polski nie 13 5112342/3 80828
4. 1811 – 1812 polski nie 14 5112342/4 80828
5. 1812 – 1816 polski nie 15 5112342/5 80828
6. 1816 – 1817 polski nie 16 5112342/6 80828
7. 1817 – 1818 polski, łaciński tak 17 5112342/7 80828
8. 1945 – 1947 polski nie 44 5112342/8
9. 1947 – 1954  polski tak 45 5112342/9
10. 1955 – 1968 polski tak 46 5112342/10
11. Indeks

1946 – 1964

1967 – 1972

polski 47 5112342/11

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura1 Kopie użytkowe
1. 1808 – 1809 polski nie 18 5112343/1 80828
2. 1809 – 1810 polski nie 19 5112343/2 80828
3. 1810 – 1811 polski nie 20 5112343/3 80829
4. 1811 – 1812 polski nie 21 5112343/4 80829
5. 1812 – 1813 polski nie 22 5112343/5 80829
6. 1813 – 1814 polski nie 23 5112343/6 80829
7. 1814 – 1815 polski nie 24 5112343/7 80829
8. 1815 – 1816 polski nie 25 5112343/8 80829
9. 1816 – 1817 polski nie 26 5112343/9 80829
10. 1817 – 1818 polski tak 27 5112343/10 80829
11. 1945 – 1947 polski nie 48 5112343/11  
12. 1947 – 1953 polski tak 49 5112343/12  
13. 1953 – 1961 polski nie 50 5112343/13  
14. 1962 – 1968 polski tak 51 5112343/14  

Księgi bierzmowanych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1950; 1958; 1964; 1970; 1976 polski nie 52 5112348/1

Metryki i Zaprzysiężenia

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura1 Kopie użytkowe
1. 1925 – 2000 polski nie 34 5112349/1 80828