Księgi metrykalne parafii Św. Jakuba w Rzgowie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1777-1825; 1841, 1870, 1877, 1881-1882, 1885-1891, 1893-1899, 1901-1909, 1911, 1915-1919, 1921, 1923-1946 63 5112330…
Ochrzczonych 1641 – 1710; 1712 – 1779

1810 – 1884; 1905 – 1967

14 5112331…
Zaślubionych 1712 – 1785, 1812 – 1876 1905; 1945 – 1967 7 5112332…
Zmarłych 1669 – 1714; 1716 – 1778

1812 – 1886; 1903; 1913

1917 – 1919; 1946 – 1967

8 5112333…
Zaręczonych 1812 – 1815; 1826 – 1840 2 5112334…
Karty zgonów 1934 – 1938; 1942 – 1948

1959 – 1967

3 5112339…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1777 – 1799 łaciński nie 21 5112330/1 80825
2. Omnes 1799 – 1811 łaciński nie 22 5112330/2 80825-80826
3. Omnes 1808 – 1810 polski tak 23 5112330/3 80826
4. Omnes 1810 – 1811 polski tak 24 5112330/4 80826
5. Omnes 1812 – 1813 polski tak 25 5112330/5 80826
6. Omnes 1814 polski tak 26 5112330/6 80826
7. Omnes 1815 polski tak 27 5112330/7 80826
8. Omnes 1816 polski tak 28 5112330/8 80826
9. Omnes 1817 – 1818 polski tak 29 5112330/9 80827
10. Omnes 1819 polski tak 30 5112330/10 80827
11. Omnes 1820 polski tak 31 5112330/11 80827
12. Omnes 1821 – 1822 polski tak 32 5112330/12 80827
13. Omnes 1823 – 1824 polski tak 33 5112330/13 80827
14. Omnes 1825 polski tak 34 5112330/14 80827
15. Omnes 1841 polski tak 35 5112330/15 80827
16. Omnes 1870 rosyjski tak 36 5112330/16
17. Omnes 1877 rosyjski  tak 37 5112330/17
18. ∞ i † 1881 rosyjski tak 94 5112330/18
19. Omnes 1882 rosyjski tak 38 5112330/19
20. Omnes 1885 rosyjski tak 39 5112330/20
21. Omnes 1886 rosyjski tak 40 5112330/21
22. * i † 1887 rosyjski tak 41 5112330/22
23. Omnes 1888 rosyjski tak 42 5112330/23
24. Omnes 1889 rosyjski tak 43 5112330/24
25. Omnes 1890 rosyjski tak 44 5112330/25
26. Omnes 1891 rosyjski tak 45 5112330/26
27. Omnes 1893 rosyjski tak 46 5112330/27
28. Omnes 1894 rosyjski tak 47 5112330/28
29. Omnes 1895 rosyjski tak 48 5112330/29
30. Omnes 1896 rosyjski tak 49 5112330/30
31. Omnes 1897 rosyjski tak 50 5112330/31
32. Omnes 1898 rosyjski tak 51 5112330/32
33. Omnes 1899 rosyjski tak 52 5112330/33
34. Omnes 1901 rosyjski tak 53 5112330/34
35. Omnes 1902 rosyjski tak 54 5112330/35
36. Omnes 1903 rosyjski tak 55 5112330/36
37. Omnes 1904 rosyjski tak 56 5112330/37
38. Omnes 1905 rosyjski tak 57 5112330/38
39. Omnes 1906 rosyjski tak 58 5112330/39
40. Omnes 1907 rosyjski tak 59 5112330/40
41. Omnes 1908 rosyjski tak 60 5112330/41
42. Omnes 1909 rosyjski tak 61 5112330/42
43. Omnes 1911 rosyjski tak 62 5112330/43
44. Omnes 1915 – 1917 rosyjski

polski

tak 63 5112330/44
45. Omnes 1918 polski tak 64 5112330/45
46. Omnes 1919 polski tak 65 5112330/46
47. Omnes 1921 polski tak 66 5112330/47
48. Omnes 1923 polski tak 67 5112330/48
49. Omnes 1924 polski tak 68 5112330/49
50. Omnes 1925 polski tak 69 5112330/50
51. Omnes 1926 polski tak 70 5112330/51
52. Omnes 1927 polski tak 71 5112330/52
53. Omnes 1928 polski tak 72 5112330/53
54. Omnes 1929 polski tak 73 5112330/54
55. Omnes 1930 polski tak 74 5112330/55
56. Omnes 1931 polski tak 75 5112330/56
57. Omnes 1932 polski tak 76 5112330/57
58. Omnes 1933 polski tak 77 5112330/58
59. Omnes 1934 polski tak 78 5112330/59
60. Omnes 1935 polski tak 79 5112330/60
61. Omnes 1936 – 1940 polski tak 81 5112330/61
62. Raptularz: *∞† 1928 – 1936 polski nie 80 5112330/62
63. Raptularz: *∞† 1937 – 1946 polski nie 82 5112330/63

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1641 – 1710 łaciński nie 1 5112331/1 80818-80819
2. 1712 – 1779 łaciński nie 2 5112331/2 80819
3. 1810 – 1811 polski tak 3 5112331/3 80819
4. 1812 – 1829 łaciński nie 4 5112331/4 80819
5. 1830 – 1873 łaciński nie 6 5112331/5 80820-80821
6. 1826 – 1846 polski tak 5 5112331/6 80819-80820
7. 1846 – 1856 polski nie 7 5112331/7 80822
8. 1856 – 1866 polski nie 8 5112331/8 80822
9. 1866 – 1869 polski tak 9 5112331/9 80822-80823
10. 1870 – 1884 rosyjski tak 83 5112331/10
11. 1905 – 1947 łaciński, polski nie 84 5112331/11
12. 1947 – 1951 polski tak 85 5112331/12
13. 1951 – 1958 polski tak 86 5112331/13
14. 1959 – 1967 polski tak 87 5112331/14

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1712 – 1785 łaciński nie 10 5112332/1 80822
2. 1812 – 1872 łaciński nie 13 5112332/2 80822
3. 1826 – 1852 polski tak 11 5112332/3 80822-80823
4. 1853 – 1876 polski tak 12 5112332/4 80823
5. 1905; 1945 – 1947 polski, łaciński nie 88 5112332/5
6. 1947 – 1962 polski tak 89 5112332/6
7. 1962 – 1967 polski tak 90 5112332/7

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1669 – 1714 łaciński nie 14 5112333/1 80823-80824
2. 1716 – 1778 łaciński nie 15 5112333/2 80824
3. 1812 – 1886 łaciński nie 19 5112333/3 80824
4. 1826 – 1852 polski tak 16 5112333/4 80824-80825
5. 1852 – 1871 polski tak 17 5112333/5 80825
6. 1872 – 1886 rosyjski tak 91 5112333/6
7. 1903; 1913; 1917 – 1919

1946 – 1947

łaciński nie 92 5112333/7
8. 1947 – 1967 polski tak 93 5112333/8

Księgi zaręczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1812 – 1815 polski tak 18 5112334/1 80822
2. 1826 – 1840 polski tak 20 5112334/2 80822

Karty zgonów

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1934 – 1938 polski nie 95 5112339/1
2. 1942 – 1948 polski nie 96 5112339/2
3. 1959 – 1967 polski nie 97 5112339/3