Księgi metrykalne parafii Św. Stanisława w Rzeczycy (Obecnie: Brześć n/Gopłem)

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1787 – 1819 1 5112320…
Zaślubionych 1808 1 5112322…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1787 – 1819 łaciński nie 1 5112320/1 80828

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 polski nie 2 5112322/1 80828