Księgi metrykalne parafii Wszystkich Świętych w Rychnowie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1752 – 1860 3 5112300…
Ochrzczonych 1752 – 1796; 1826 – 1882

1888 – 1892

5 5112301…
Zaślubionych 1826 – 1897 2 5112302…
Zmarłych 1826 – 1900 2 5112303…
Zapowiedzi 1826 – 1840 1 5112304…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Indeks: omnes * 1752-1808,

∞† 1796-1808

polski 11 5112300/1 80812n
2. Indeks: omnes j.w. polski 12 5112300/2 80813
3. Omnes * 1796-1827,

∞ 1796-1860,

† 1796-1858

łaciński nie 13 5112300/3 80813

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1752 – 1796 łaciński nie 1 5112301/1 80811
2. 1827 – 1862

1888 – 1892

łaciński nie 3 5112301/2 80811
3. 1826 – 1840 polski tak 2 5112301/3 80811
4. 1841 – 1860 polski tak 4 5112301/4 80811
5. 1861 – 1882 polski, rosyjski tak 5 5112301/5 80811-80812

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1856 polski tak 6 5112302/1 80812
2. 1857 – 1897 polski tak 7 5112302/2 80812

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1849 polski tak 9 5112303/1 80812
2. 1850 – 1900 polski, rosyjski tak 10 5112303/2 80812

Księgi zapowiedzi

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1840 polski nie 8 5112304/1 80812