Księgi metrykalne parafii Św. Michała Arch. w Russocicach

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1730 – 1840 3 5112290…
Ochrzczonych 1817 – 1868; 1874 – 1923 17 5112291…
Zaślubionych 1783 – 1923 11 5112292…
Zmarłych 1783 – 1924 10 5112293…
Zapowiedzi 1826 – 1845 1 5112294…

Miksty

Lp. Charakter ksiąg Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Baza danych metrykalnych 1730-1840 polski 22 5112290/1 80810
2. J.w. 1730-1831 polski 23 5112290/2 80810
3. J.w. + inne zestawienia + akta: omnes 1730-1840 polski

łaciński

24 5112290/3 80880n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1817 – 1839 łaciński tak 1 5112291/1 80805
2. 1840 – 1850 łaciński nie 3 5112291/2 80805
3. 1850 – 1853 łaciński tak 5 5112291/3 80805
4. 1854 – 1868 łaciński nie 7 5112291/4 80805
5. 1826 – 1846 polski tak 2 5112291/5 80805
6. 1846 – 1851 polski tak 4 5112291/6 80805
7. 1851 – 1856 polski tak 6 5112291/7 80805
8. 1856 – 1868 polski, rosyjski tak 8 5112291/8 80805-80806
9. 1874 – 1879 rosyjski tak 25 5112291/9
10. 1880 – 1886 rosyjski tak 26 5112291/10
11. 1886 – 1891 rosyjski tak 27 5112291/11
12. 1891 – 1896 rosyjski tak 28 5112291/12
13. 1896 – 1900 rosyjski tak 29 5112291/13
14. 1900 – 1904 rosyjski tak 30 5112291/14
15. 1904 – 1909 rosyjski tak 31 5112291/15
16. 1909 – 1914 rosyjski tak 32 5112291/16
17. 1914 – 1923 rosyjski, polski tak 33 5112291/17

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1783 – 1840 łaciński nie 9 5112292/1 80807
2. 1841 – 1852 łaciński tak 12 5112292/2 80807
3. 1826 – 1841 polski tak 10 5112292/3 80807
4. 1842 – 1849 polski tak 13 5112292/4 80807-80808
5. 1850 – 1857 polski tak 14 5112292/5 80808
6. 1857 – 1875 polski tak 15 5112292/6 80808
7. 1870 – 1880 polski nie 34 5112292/7
8. 1876 – 1887 rosyjski tak 35 5112292/8
9. 1888 – 1900 rosyjski tak 36 5112292/9
10. 1900 – 1911 rosyjski tak 37 5112292/10
11. 1911 – 1923 rosyjski, polski tak 38 5112292/11

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1783 – 1825 łaciński tak 16 5112293/1 80808
2. 1826 – 1852 łaciński nie 18 5112293/2 80809
3. 1826 – 1837 polski tak 17 5112293/3 80808-80809
4. 1838 – 1847 polski tak 19 5112293/4 80809
5. 1847 – 1865 polski tak 20 5112293/5 80809
6. 1866 – 1885 polski, rosyjski tak 21 5112293/6 80809-80810
7. 1885 – 1903 rosyjski tak 39 5112293/7
8. 1903 – 1910 rosyjski tak 40 5112293/8
9. 1910 – 1917 rosyjski, polski tak 41 5112293/9
10. 1918 – 1924 polski tak 42 5112293/10

Księgi zapowiedzi

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1845 polski nie 11 5112294/1 80807