Księgi metrykalne parafii Św. Wawrzyńca w Rossoszycy

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Ochrzczonych 1910 – 1940 3 5112281…
Zaślubionych 1944 – 1953 2 5112282…
Zmarłych 1944 – 1954 2 5112283…

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1910 – 1920 polski tak 1 5112281/1  
2. 1921 – 1929 polski tak 2 5112281/2  
3. 1930 – 1940 polski tak (do 1938) 3 5112281/3  

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1944 – 1948 /raptularz/ polski nie 4 5112282/1  
2. 1949 – 1953 /raptularz/ polski nie 5 5112282/2  

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1944 – 1949 (raptularz) polski nie 6 5112283/1
2. 1949 – 1954 (raptularz) polski nie 7 5112283/2