Księgi metrykalne parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Radziejowie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1759 – 1838; 1848; 1858 22 5112260…
Ochrzczonych

1759 – 1821; 1826 – 1834

1837 – 1922; 1947 – 1953

30 5112261…
Zaślubionych 1760 – 1922; 1947 – 1955 22 5112262…
Zmarłych

1759 – 1821; 1826 – 1926

1947 – 1954

25 5112263…
Zapowiedzi 1820 – 1825 6 5112264…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Indeks: omnes 1759 – 1808 polski 69 5112260/1 80794
2. Omnes 1809 – 1810 polski tak 70 5112260/2 80794
3. Omnes 1809 – 1810 polski tak 71 5112260/3 80794
4. Omnes 1810 – 1811 polski nie 72 5112260/4 80794-80795
5. Omnes 1810 – 1811 polski tak 73 5112260/5 80795
6. Omnes 1811 – 1812 polski nie 74 5112260/6 80795
7. Omnes 1813 – 1814  polski nie 77 5112260/7 80796
8. Omnes 1811 – 1815 polski tak 75 5112260/8 80795-80796
9. Omnes 1815 – 1818 polski tak 78 5112260/9 80796-80797
10. Omnes 1819 – 1821 polski tak 79 5112260/10 80796
11. Omnes 1822 polski tak 80 5112260/11 80797
12. Omnes 1822 polski nie 81 5112260/12 80797
13. Omnes 1823 polski nie 82 5112260/13 80797
14. Omnes 1823 polski tak 83 5112260/14 80797
15. Omnes 1824 polski nie 84 5112260/15 80797
16. Omnes 1824 polski tak 85 5112260/16 80797-80798
17. Omnes 1825 polski nie 87 5112260/17 80798
18. Omnes 1825 polski tak 88 5112260/18 80798
19. * i † 1812 – 1824 łaciński nie 76 5112260/19 80796
20. * i † 1824 – 1838 łaciński nie 86 5112260/20 80798
21. Omnes 1848 polski nie 90 5112260/21 80798
22. Omnes 1858 polski tak 91 5112260/22 80798

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1759 – 1777 łaciński tak 1 5112261/1 80786
2. 1778 – 1799 łaciński tak 2 5112261/2 80786
3. 1800 – 1811 łaciński tak 3 5112261/3 80786
4. 1838 – 1850 łaciński nie 18 5112261/4 80788
5. 1855 – 1874 łaciński nie 21 5112261/5 80789
6. 1875 – 1898 łaciński nie 96 5112261/6  
7. 1808 – 1809 polski nie 4 5112261/7 80786
8. 1808 – 1809 polski tak 5 5112261/8 80786
9. 1812 – 1813 polski nie 6 5112261/9 80786
10. 1814 – 1815 polski nie 7 5112261/10 80786
11. 1815 – 1816 polski nie 8 5112261/11 80786-80787
12. 1816 polski nie 9 5112261/12 80787
13. 1817 polski nie 10 5112261/13 80787
14. 1818 polski nie 11 5112261/14 80787
15. 1819 polski nie 12 5112261/15 80787
16. 1820 polski nie 13 5112261/16 80787
17. 1821 polski nie 14 5112261/17 80787
18. 1826 – 1830 polski tak 15 5112261/18 80787
19. 1831 – 1834 polski tak 16 5112261/19 80787-80788
20. 1837 – 1846 polski tak 17 5112261/20 80788
21. 1846 – 1854 polski tak 19 5112261/21 80788
22. 1854 – 1867 polski nie 20 5112261/22 80789
23. 1867 – 1878 polski, rosyjski tak 92 5112261/23  
24. 1879 – 1888 rosyjski tak 93 5112261/24  
25. 1889 – 1897 rosyjski tak 94 5112261/25  
26. 1898 – 1907 rosyjski tak 95 5112261/26  
27. 1908 – 1912 rosyjski tak 101 5112261/27  
28. 1912 – 1922 rosyjski, polski tak 102 5112261/28  
29. 1947 – 1949 polski tak 22 5112261/29  
30. 1949 – 1953 polski tak 23 5112261/30  

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1760 – 1816 łaciński tak 24 5112262/1 80789-80790
2. 1862 – 1874 łaciński nie 40 5112262/2 80791
3. 1808 – 1809 polski tak 25 5112262/3 80790
4. 1808 – 1809 polski nie 26 5112262/4 80790
5. 1812 – 1813 polski nie 27 5112262/5 80790
6. 1814 – 1815 polski nie 28 5112262/6 80790
7. 1815 – 1816 polski nie 29 5112262/7 80790
8. 1816 – 1817 polski nie 30 5112262/8 80790
9. 1817 polski nie 31 5112262/9 80790
10. 1818 polski nie 32 5112262/10 80790
11. 1819 polski nie 33 5112262/11 80790
12. 1820 polski nie 34 5112262/12 80790
13. 1821 polski tak 35 5112262/13 80790
14. 1826 – 1838 polski tak 36 5112262/14 80790
15. 1839 – 1851 polski tak 37 5112262/15 80790-80791
16. 1852 – 1861 polski tak 38 5112262/16 80791
17. 1861 – 1867 polski tak 39 5112262/17 80791
18. 1868 – 1883 rosyjski tak 97 5112262/18  
19. 1883 – 1895 rosyjski tak 98 5112262/19  
20. 1895 – 1907 rosyjski tak 103 5112262/20  
21. 1907 – 1922 rosyjski, polski tak 104 5112262/21  
22. 1947 – 1955 polski tak 41 5112262/22  

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1759 – 1778 łaciński tak 48 5112263/1 80791
2. 1778 – 1799 łaciński tak 49 5112263/2 80791
3. 1800 – 1811 łaciński tak 50 5112263/3 80792
4. 1855 – 1876 łaciński nie 65 5112263/4 80793
5. 1808 – 1809 polski tak 51 5112263/5 80792
6. 1808 – 1809 polski nie 52 5112263/6 80792
7. 1812 – 1813 polski nie 53 5112263/7 80792
8. 1814 – 1815 polski nie 54 5112263/8 80792
9. 1815 – 1816 polski nie 55 5112263/9 80792
10. 1816 polski nie 56 5112263/10 80792
11. 1817 polski nie 57 5112263/11 80792
12. 1818 polski nie 58 5112263/12 80792
13. 1819 polski nie 59 5112263/13 80792
14. 1820 polski nie 60 5112263/14 80792
15. 1821 polski nie 61 5112263/15 80792
16. 1826 – 1833 polski tak 62 5112263/16 80792
17. 1834 – 1849 polski tak 63 5112263/17 80792-80793
18. 1850 – 1859 polski tak 64 5112263/18 80793
19. 1859 – 1867 polski tak 66 5112263/19 80793
20. 1868 – 1879 rosyjski tak 67 5112263/20 80793-80794
21. 1878 – 1896 rosyjski tak 99 5112263/21
22. 1897 – 1903 rosyjski tak 100 5112263/22
23. 1903 – 1910 rosyjski tak 105 5112263/23
24. 1911 – 1926 rosyjski, polski tak 106 5112263/24
25. 1947 – 1954 polski tak 68 5112263/25

Księgi zapowiedzi

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1820 polski nie 42 5112264/1 80971
2. 1821 polski tak 43 5112264/2 80971
3. 1822 polski nie 44 5112264/3 80971
4. 1823 polski nie 45 5112264/4 80971
5. 1824 polski nie 46 5112264/5 80971
6. 1825 polski nie 47 5112264/6 80971