Księgi metrykalne parafii Narodzenia NMP w Pyzdrach

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes, communicantes) 1744 – 1802, 1818 5 5112220…
Ochrzczonych 1803 – 1814; 1826 – 1844 3 5112221…
Zaślubionych 1803 – 1817; 1826 – 1860 3 5112222…

Miksty

Lp.

Charakter metryk

Daty graniczne

Język

Czy zawiera skorowidze?

Dawne sygnatury

Obecna sygnatura

Kopie użytkowe

1.

Omnes

* 1744-1758;

∞† 1744-1756

łaciński 

nie

1

5112220/1

80763

2.

Omnes

1758-1782

łaciński

nie

9

5112220/2

80763n

3.

Omnes

1783-1795

łaciński

nie

2

5112220/3

80764

4.

Omnes, dowody do ∞ i communi- cantes

* 1783;

*∞† commun:

1795-1802

łaciński

nie

10

5112220/4

80764n

5.

*∞† i zapowiedzi

1818

polski, łaciński

nie

11

5112220/5

 

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytk5we
1. 1803 – 1814 łaciński nie 3 5112221/1 80765
2. 1826 – 1838 polski tak 4 5112221/2 80766
3. 1839 – 1844 polski tak 5 5112221/3 80766-80767

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1803 – 1817 łaciński nie 6 5112222/1 80767
2. 1826 – 1849 polski tak 7 5112222/2 80767-80768
3. 1850 – 1860 polski tak 8 5112222/3 80768