Księgi metrykalne parafii Nawiedzenia NMP w Psarach

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1734 – 1837 2 5112210…
Ochrzczonych 1837 – 1870; 1904 – 1927

1930 – 1940; 1945 – 1946

8 5112211…
Zaślubionych 1826 – 1921; 1926 – 1946 7 5112212…
Zmarłych 1826 – 1884; 1921 – 1934 4 5112213…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1754-1769, 1774-1799;

∞ 1734-1772,

1778-1800;

† 1734-1736,

1764-1799

łaciński nie 12 5112210/1 80763
2. * 1826 – 1837 polski * 1800-1837

∞† 1800-1825

1 5112210/2 80760

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1837 – 1854 łaciński nie 2 5112211/1 80760
2. 1837 – 1844 polski tak 3 5112211/2 80760
3. 1845 – 1864 polski tak 4 5112211/3 80760-80761
4. 1864 – 1870 polski tak 5 5112211/4 80761
5. 1904 – 1913 rosyjski tak 13 5112211/5
6. 1913 – 1920 rosyjski, polski tak 14 5112211/6
7. 1920 – 1927 polski tak 15 5112211/7
8. Raptularz

1930 – 1940

1945 – 1946

polski nie 20 5112211/8

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1845 polski tak 6 5112212/1 80761
2. 1837 – 1906 łaciński nie 7 5112212/2 80761
3. 1845 – 1866 polski  tak 8 5112212/3 80761-80762
4. 1902 – 1921 rosyjski, polski tak 16 5112212/4
5. 1926 – 1936 polski tak 17 5112212/5
6. 1936 – 1940 polski tak 18 5112212/6
7. Raptularz 

1931 – 1946    

polski nie 21 5112212/7

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1843 polski tak 9 5112213/1 80762
2. 1844 – 1865 polski  tak 10 5112213/2 80762
3. 1865 – 1884 polski, rosyjski tak 11 5112213/3 80762-80763
4. 1921 – 1934 polski tak 19 5112213/4