Księgi metrykalne parafii św. Katarzyny w Przespolewie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1749-1780, 1785-1798, 1813-1825 1 5112200…
Ochrzczonych 1794 – 1812; 1826 – 1876 6 5112201…
Zaślubionych 1794 – 1820; 1826 – 1892 5 5112202…
Zmarłych 1808 – 1813; 1826 – 1886 5 5112203…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1749-1779, 1785-1798, 1813-1825;
∞ 1750-1780,
1785-1797, 1813-1825;
† 1785-1797, 1813-1825
łaciński nie 17 5112200/1 80755

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1794 – 1806 łaciński nie 1 5112201/1 80755
2. 1806 – 1812 łaciński tak 2 5112201/2 80755
3. 1826 – 1843 polski tak 3 5112201/3 80755-80756
4. 1844 – 1858 polski tak 4 5112201/4 80756
5. 1859 – 1864 polski tak 5 5112201/5 80756
6. 1864 – 1876 polski, rosyjski tak 6 5112201/6 80756-80757

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1794 – 1812 łaciński nie 7 5112202/1 80757
2. 1808 – 1820 polski tak 8 5112202/2 80757
3. 1826 – 1844 polski tak 9 5112202/3 80757
4. 1845 – 1870 polski tak 10 5112202/4 80757-80758
5. 1870 – 1892 rosyjski tak 11 5112202/5 80758

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1813 polski nie 12 5112203/1 80758
2. 1826 – 1853 polski tak 13 5112203/2 80758
3. 1853 – 1863 polski tak 14 5112203/3 80758-80759
4. 1863 – 1873 polski tak 15 5112203/4 80759
5. 1873 – 1886 rosyjski tak 16 5112203/5 80759