Księgi metrykalne parafii Św. Rodziny w Przedczu

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1669 – 1752; 1821 – 1825

1860 – 1880

8 5112190…
Ochrzczonych 1753 – 1880; 1892 – 1918

1953 – 1957

23 5112191…
Zaślubionych 1731 – 1791; 1809 – 1924 10 5112192…
Zmarłych 1731 – 1858; 1879 – 1921 12 5112193…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes

* 1669-1752;

∞ 1690-1730;

† 1699-1730

łaciński tak 46 5112190/1 80741
2. Omnes 1821 polski tak 47 5112190/2 80741
3. Omnes 1822 polski tak 48 5112190/3 80741
4. Omnes 1823 polski tak 49 5112190/4 80741-80742
5. Omnes 1824 polski tak 50 5112190/5 80742
6. Omnes 1825 polski tak 51 5112190/6 80742
7.  ∞ i †

∞ 1860-1879;

† 1860-1880

łaciński nie 52 5112190/7 80742
8. Omnes 1868 – 1870 polski ⃰ tak; ∞† 1869 53 5112190/8 80742

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1753 – 1808 łaciński tak 1 5112191/1 80742-80743
2. 1808 – 1821 łaciński tak 2 5112191/2 80743
3. 1821 – 1833 łaciński, polski tak 7 5112191/3 80744
4. 1834 – 1841 łaciński nie 9 5112191/4 80744
5. 1842 – 1860 łaciński nie 11 5112191/5 80745
6. 1860 – 1880 łaciński nie 14 5112191/6 80746
7. 1808 – 1809 polski tak 3 5112191/7 80743
8. 1810 – 1816 polski tak 4 5112191/8 80743
9. 1817 – 1819 polski tak 5 5112191/9 80743-80744
10. 1820 polski tak 6 5112191/10 80744
11. 1826 – 1833 polski tak 8 5112191/11 80744
12. 1834 – 1851 polski tak 10 5112191/12 80744-80745
13. 1852 – 1859 polski tak 12 5112191/13 80745
14. 1860 – 1864 polski tak 13 5112191/14 80745-80746
15. 1865 – 1867 polski tak 15 5112191/15 80746
16. 1868 – 1872 polski, rosyjski tak 16 5112191/16 80746-80747
17. 1892 – 1897 rosyjski tak 17 5112191/17 80747
18. 1897 – 1899 rosyjski tak 18 5112191/18 80747
19. 1903 – 1904 rosyjski tak 19 5112191/19 80747-80748
20. 1905 – 1908 rosyjski tak 20 5112191/20 80748
21. 1908 – 1911 rosyjski tak 21 5112191/21 80748
22. 1911 – 1918  rosyjski, polski tak 22 5112191/22 80748-80749
23. 1953 – 1957 polski tak 23 5112191/23

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1731 – 1791 łaciński tak 24 5112192/1 80749
2. 1809 – 1842 łaciński nie 26 5112192/2 80749
3. 1809 – 1820 polski tak 25 5112192/3 80749
4. 1826 – 1849 polski tak 27 5112192/4 80750
5. 1850 – 1864 polski tak 28 5112192/5 80750
6. 1865 – 1879 polski tak 29 5112192/6 80750
7. 1880 – 1890 rosyjski tak 30 5112192/7 80750-80751
8. 1891 – 1900 rosyjski tak 31 5112192/8 80751
9. 1900 – 1909 rosyjski tak 32 5112192/9 80751
10. 1910 – 1924 rosyjski, polski tak 33 5112192/10 80751-80752

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1731 – 1805 łaciński tak 34 5112193/1 80752
2. 1806 – 1840 łaciński tak (do 1808) 35 5112193/2 80752
3. 1808 – 1816 polski tak 36 5112193/3 80752
4. 1817 – 1819 polski tak 37 5112193/4 80752
5. 1820 polski tak 38 5112193/5 80753
6. 1826 – 1842 polski tak 39 5112193/6 80753
7. 1843 – 1852 polski tak 40 5112193/7 80753
8. 1853 – 1858 polski tak 41 5112193/8 80753
9. 1879 – 1885 rosyjski tak 42 5112193/9 80753-80754
10. 1886 – 1894 rosyjski tak 43 5112193/10 80754
11. 1895 – 1904 rosyjski tak 44 5112193/11 80754
12. 1904 – 1921  rosyjski, polski tak 45 5112193/12 80754-80755