Księgi metrykalne parafii Trójcy Św. w Połajewie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1653-1857, 1859-1861, 1864,
1887-1909, 1938-1939
17 5112150…
Ochrzczonych 1809 – 1817; 1822 – 1941

1945 – 1954

13 5112151…
Zaślubionych 1822 – 1940 8 5112152…
Zmarłych 1826 – 1940; 1946 – 1966 7 5112153…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Indeks: *∞† * 1653-1813, 1820-1853, 1864;

∞ 1764-1812, 1818, 1820-1824, 1826-1855;

† 1764-1813, 1819-1844,

1847-1855

polski 14 5112150/1 80739
2. Omnes * 1751, 1754, 1764-1799;

∞ 1764-1797;

† 1764-1798

łaciński nie 12 5112150/2 80739
3. Omnes * 1799-1809;

∞† 1798-1808;

łaciński nie 13 5112150/3 80730
4. Omnes 1808-1818 polski

łaciński

tylko

1812-1818

17 5112150/4 80739n
5. ∞ i † ∞ 1809;

† 1810-1817

polski tylko

† 1812-1817

15 5112150/5 80740
6. Omnes ∞ 1810-1817

† 1809-1810

polski tylko

∞ 1812-1817

16 5112150/6 80740
7. Omnes 1818  polski tylko * 18 5112150/7 80740
8. Omnes * 1817, 1819-1825, 1832;

∞ 1819-1825;

† 1819, 1821-1825

polski tylko 1819 i 1825 19 5112150/8 80740
9. Omnes 1821 polski tak 20 5112150/9 80740
10. ∞ i † ∞ 1887-1909;

† 1822-1834, 1842-1857, 1859-1861, 1864

łaciński nie 22 5112150/10 80740
11. Omnes 1822 polski tak 21 5112150/11 80740
12. Omnes 1823 polski tak 23 5112150/12 80741
13. Omnes 1824 polski tak 24 5112150/13 80741
14. Omnes 1825 polski tak 25 5112150/14 80741
15. Omnes 1826 polski nie 26 5112150/15 80741
16. Omnes 1938 polski tak 27 5112150/16 80741
17. Omnes 1939 polski tak 28 5112150/17

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1809 – 1817 polski tak 1 5112151/1 80737
2. 1826 – 1845 polski tak 3 5112151/2 80737-80738
3. 1822 – 1863 łaciński nie 2 5112151/3 80737
4. 1864 – 1894 łaciński nie 5 5112151/4 80738
5. 1864 – 1867, 1906 polski tak 4 5112151/5 80738
6. 1868 – 1876 rosyjski tak 5a 5112151/6
7. 1877 – 1889 rosyjski tak 5b 5112151/7
8. 1889 – 1904 rosyjski, polski tak 5c 5112151/8
9. 1905 – 1910 rosyjski 5d 5112151/9
10. 1910 – 1932 rosyjski, polski tak 29 5112151/10
11. 1933 – 1940 polski tak 30 5112151/11
12. 1947 – 1953 polski tak (do 1952) 31 5112151/12
13. Raptularz

1935 – 1941

1945 – 1947

1953 – 1954

polski nie 32 5112151/13

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1822 – 1854 łaciński nie 6 5112152/1 80738
2. 1826 – 1853 polski tak 7 5112152/2 80738
3. 1853 – 1861 polski tak 8 5112152/3 80738
4. 1862 – 1867, 1906 polski tak 9 5112152/4 80738
5. 1868 – 1892 rosyjski, polski tak 9a 5112152/5
6. 1892 – 1909 rosyjski tak 9b 5112152/6
7. 1909 – 1933 rosyjski, polski tak 33 5112152/7
8. 1933 – 1940 polski tak 34 5112152/8

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1859 polski tak 10 5112153/1 80739
2. 1860 – 1867 polski tak 11 5112153/2 80739
3. 1868 – 1884 rosyjski tak 11a 5112153/3
4. 1885 – 1920 rosyjski, polski tak 11c 5112153/4
5. 1873 – 1909 łaciński tak 11b 5112153/5
6. 1920 – 1940 polski tak (do 1939) 35 5112153/6
7. 1946 – 1966 polski tak (1947-1962) 36 5112153/7