Księgi metrykalne parafii Św. Stanisława w Pieczewie

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1809 – 1816; 1823 – 1825

1879 – 1881, 1883, 1885 – 1892

1914, 1931 – 1936

17 5112130…
Ochrzczonych 1801 – 1876, 1892 10 5112131…
Zaślubionych 1801 – 1898 5 5112132…
Zmarłych 1801 – 1873; 1892 – 1896, 1940 5 5112133…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes 1809 – 1811 polski nie 17 5112130/1 80726
2. Omnes 1812 – 1813 polski nie 18 5112130/2 80726
3. Omnes 1814 – 1816 polski częściowo 19 5112130/3 80726
4. Omnes 1821 – 1823 polski nie 20 5112130/4 80726
5. Omnes 1823 – 1825 polski nie 21 5112130/5 80726-80727
6. Omnes 1879 rosyjski tylko †; częściowo ∞ 22 5112130/6 80949
7. * i † 1880 rosyjski tak 23 5112130/7 80949
8. * i † 1881 rosyjski tak 24 5112130/8 80949
9. Omnes 1883 rosyjski tak 25 5112130/9 80949
10. Omnes 1885  rosyjski tak 26 5112130/10 80949
11. Omnes 1886 rosyjski tak 27 5112130/11 80950
12. Omnes 1888 rosyjski tak 28 5112130/12 80950
13. Omnes 1889 rosyjski tak 29 5112130/13 80950
14. Omnes 1890 rosyjski tak 30 5112130/14 80950
15. Omnes 1914 rosyjski tak 31 5112130/15 80950
16. Raptularz: *∞† 1931 – 1936 polski nie 32 5112130/16 80950
17. Różne fragm. metryk 1885 – 1892 rosyjski tak 33 5112130/17 80950

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1801 – 1852 /index polski 1 5112131/1 80722
2. 1801 – 1818 łaciński nie 2 5112131/2 80722
3. 1819 – 1836 łaciński nie 5 5112131/3 80722-80723
4. 1817 – 1818 polski nie 3 5112131/4 80722
5. 1819 – 1820 polski nie 4 5112131/5 80722
6. 1826 – 1831 polski nie 6 5112131/6 80723
7. 1831 – 1839 polski nie 7 5112131/7 80723
8. 1840 – 1858 polski tak 8 5112131/8 80723-80724
9. 1859 – 1876 polski, rosyjski tak 9 5112131/9 80724
10. 1892 rosyjski tak 9a 5112131/10 80949

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1801 – 1834 łaciński nie 10 5112132/1 80724
2. 1801 – 1898 łaciński, polski nie 13 5112132/2 80724-80725
3. 1826 – 1843 polski nie 11 5112132/3 80725
4. 1844 – 1879 polski, rosyjski tak 12 5112132/4 80725
5. 1880 – 1894 rosyjski tak 12a 5112132/5 80949

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1801 – 1830 łaciński nie 14 5112133/1 80725
2. 1826 – 1840 polski nie 15 5112133/2 80725
3. 1841 – 1873 polski, rosyjski tak 16 5112133/3 80725-80726
4. 1892 – 1896 rosyjski tak 16a 5112133/4 80949
5. 1940 polski nie 16b 5112133/5 80949