Księgi metrykalne parafii w Paderborn [ Niemcy ]

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Zaślubionych 1945 – 1946 1 5112099

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1945 – 1946 polski tak (1945) 1 5112099