Księgi metrykalne parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrowitem k/Słupcy

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1781 – 1867, 1876 44 5112090…
Ochrzczonych 1760 – 1808; 1813 – 1814

1826 – 1860, 1884

10 5112091…
Zaślubionych 1779 – 1807; 1812 – 1813

1826 – 1870, 1884

7 5112092…
Zmarłych 1761 – 1813; 1826 – 1876, 1884 11 5112093…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes („opuszczone”) * 1781-1849
∞ 1825, 1830, 1832;
† 1812, 1829, 1842 
polski * 1811-1812, 1842;

† 1842

69 5112090/1 80709
2. Omnes 1822 polski nie 26 5112090/2 80705
3. Omnes 1823 polski nie 27 5112090/3 80705
4. Omnes 1824 polski nie 28 5112090/4 80705n
5. Omnes 1825 polski nie 29 5112090/5 80706
6. Omnes 1830 polski nie 30 5112090/6 80706
7. Omnes 1831 polski nie 31 5112090/7 80706
8. Omnes 1832 polski nie 32 5112090/8 80706
9. Omnes 1833 polski nie 33 5112090/9 80706
10. Omnes 1834 polski nie 34 5112090/10 80706
11. Omnes 1835 polski nie 35 5112090/11 80706
12. Omnes 1836 polski nie 36 5112090/12 80706
13. Omnes 1837 polski nie 37 5112090/13 80706
14. Omnes 1838 polski tak 38 5112090/14 80706
15. Omnes 1839 polski tak 39 5112090/15 80707
16. Omnes 1840 polski tak 40 5112090/16 80707
17. Omnes 1841 polski tak 41 5112090/17 80707
18. Omnes 1842 polski tak 42 5112090/18 80707
19. Omnes 1843 polski tak 43 5112090/19 80707
20. Omnes 1844 polski tak 44 5112090/20 80707
21. Omnes 1845 polski tak 45 5112090/21 80707
22. Omnes 1846 polski tak 46 5112090/22 80707
23. Omnes 1847 polski tak 47 5112090/23 80707
24. Omnes 1848 polski tak 48 5112090/24 80707
25. Omnes 1849 polski tak 49 5112090/25 80707n
26. Omnes 1850 polski tak 50 5112090/26 80708
27. Omnes 1851 polski tak 51 5112090/27 80708
28. Omnes 1852 polski tak 52 5112090/28 80708
29. Omnes 1853 polski tak 53 5112090/29 80708
30. Omnes 1854 polski tak 54 5112090/30 80708
31. Omnes 1855 polski tak 55 5112090/31 80708
32. Omnes 1856 polski tak 56 5112090/32 80708
33. Omnes 1857 polski tak 57 5112090/33 80708
34. Omnes 1858 polski tak 58 5112090/34 80708
35. Omnes 1859 polski tak 59 5112090/35 80709
36. Omnes 1860 polski tak 60 5112090/36 80709
37. Omnes 1861 polski tak 61 5112090/37 80709
38. Omnes 1862 polski tak 62 5112090/36 80709
39. Omnes 1863 polski tak 63 5112090/39 80709
40. Omnes 1864 polski tak 64 5112090/40 80709
41. Omnes 1865 polski tak 65 5112090/41 80709
42. Omnes 1866 polski tak 66 5112090/42 80709
43. Omnes 1867 polski tak 67 5112090/43 80709
44. Omnes 1876 polski tak 68 5112090/44 80709

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1760 – 1779 łaciński tak 1 5112091/1 80701
2. 1779 – 1808 łaciński tak 2 5112091/2 80701
3. 1797 – 1802 łaciński tak 3 5112091/3 80701
4. 1813 – 1814 polski nie 4 5112091/4 80701
5. 1826 – 1834 polski nie 5 5112091/5 80701
6. 1835 – 1842 polski nie 6 5112091/6 80701-80702
7. 1843 – 1850 polski tak 7 5112091/7 80702
8. 1851 – 1855 polski tak 8 5112091/8 80702
9. 1855 – 1860 polski tak 9 5112091/9 80702
10. 1884 rosyjski tak 9a 5112091/10 80703

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1779 – 1807 łaciński tak 10 5112092/1 80703
2. 1812 – 1813 polski nie 11 5112092/2 80703
3. 1813 polski nie 12 5112092/3 80703
4. 1826 – 1843 polski nie 13 5112092/4 80703
5. 1844 – 1854 polski tak 14 5112092/5 80703
6. 1855 – 1870 polski, rosyjski tak 15 5112092/6 80703
7. 1884 rosyjski tak 15a 5112092/7 80703

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1761 – 1778 łaciński tak 16 5112093/1 80704
2. 1779 – 1807 łaciński tak 17 5112093/2 80704
3. 1808 – 1809 polski nie 18 5112093/3 80704
4. 1808 – 1811 polski tak 19 5112093/4 80704
5. 1811 – 1812 polski tak 20 5112093/5 80704
6. 1812 – 1813 polski tak 21 5112093/6 80704
7. 1826 – 1836 polski nie 22 5112093/7 80704
8. 1837 – 1851 polski tak 23 5112093/8 80704
9. 1852 – 1857 polski tak 24 5112093/9 80705
10. 1857 – 1876 polski, rosyjski tak 25 5112093/10 80705
11. 1884 rosyjski nie 25a 5112093/11 80705