Księgi metrykalne parafii Św. Mateusza Ap. w Ostrowitem Lipnowskim

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Ochrzczonych 1816, 1838 – 1879;

1910 – 1947

4 5112081…
Zaślubionych 1850 – 1871; 1910 – 1947 2 5112082…
Zmarłych 1850 – 1891; 1910 – 1947 4 5112083…

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
0. 1816 polski nie KM 36 Śmiłowice 5112660/2
1. 1838 – 1849 polski tak 1 (316) 5112081/1
2. 1850 – 1863 polski tak 2 (317) 5112081/2
3. 1864 – 1879 polski tak 3 (318) 5112081/3
4. 1910 – 1947 polski nie 8 5112081/4

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1850 – 1871 polski tak 4 (319) 5112082/1
2. 1910 – 1947 polski nie 9 5112082/2

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1850 – 1872 polski tak 5 (320) 5112083/1
2. 1873 – 1891 polski tak 6 (321) 5112083/2
3. 1868 – 1886 rosyjski tak 7 (322) 5112083/3
4. 1910 – 1947 polski nie 10 5112083/4