Księgi metrykalne parafii Niepokalanego Serca NMP w Ostrowążu

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1835 – 1865, 1939 2 5112070…
Ochrzczonych 1795 – 1946; 1949, 1951

1955 – 1967

19 5112071…
Zaślubionych 1795 – 1939; 1945 – 1967 12 5112072…
Zmarłych 1795 – 1824; 1826  – 1940

1945 – 1985

15 5112073…
Zapowiedzi 1954 – 1967 1 5112074…
Pierwsza Komunia św. 1947 – 1954; 1958 – 1967 1 5112077…
Bierzmowanych 1920 – 1947 1 5112078…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes *∞ 1835-1864;
† 1835-1865
łaciński *∞ 1835-1846;
† – brak
19 5116070/1 80700
2. Omnes 1939 polski tak 20 5116070/2

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1795 – 1807 łaciński tak 1 5112071/1 80696
2. 1807 – 1834 łaciński tak 2 5112071/2 80696
3. 1826 – 1834 polski tak 3 5112071/3 80696
4. 1835 – 1840 polski tak 4 5112071/4 80696-80697
5. 1841 – 1856 polski tak 5 5112071/5 80697
6. 1857 – 1867 polski tak 6 5112071/6 80697
7. 1867 – 1878 rosyjski tak 21 5112071/7
8. 1866 – 1896 łaciński nie 7 5112071/8 80697
9. 1893 – 1902 rosyjski tak 22 5112071/9
10. 1902 – 1911 rosyjski tak 23 5112071/10
11. 1911 – 1924 rosyjski, polski tak 24 5112071/11
12. 1924 – 1931 polski tak 25 5112071/12
13. 1931 – 1935 polski tak 26 5112071/13
14. 1935 – 1939 polski tak 27 5112071/14
15. 1945 – 1946

1966 – 1967

polski tak (za 1966) 28 5112071/15
16. 1955 – 1961 polski tak (do 1960) 29 5112071/16
17. 1961 – 1966 polski tak 30 5112071/17
18. Odtwarzane

1926 – 1944

polski nie  31 5112071/18
19. Odtwarzane

1926, 1930

1932 – 1938

1940 – 1944

1949, 1951, 1958

polski nie 32 5112071/19

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1795 – 1834 łaciński tak 8 5112072/1 80698
2. 1826 – 1838 polski nie 9 5112072/2 80698
3. 1839 – 1858 polski tak 10 5112072/3 80698
4. 1859 – 1877 polski tak 11 5112072/4 80698
5. 1865 – 1897 łaciński nie 12 5112072/5 80698
6. 1878 – 1899 rosyjski tak 33 5112072/6
7. 1899 – 1919 rosyjski, polski tak 34 5112072/7
8. 1919 – 1932 polski tak 35 5112072/8
9. 1933 – 1939 polski tak 36 5112072/9
10. 1945 – 1946

1967

polski tak (bez 1967) 37 5112072/10
11. 1947 – 1963 polski tak 38 5112072/11
12. 1964 – 1966 polski tak 39 5112072/12

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1795 – 1824 łaciński tak 13 5112073/1 80698-80699
2. 1826 – 1831 polski nie 14 5112073/2 80699
3. 1832 – 1840 polski tak 15 5112073/3 80699
4. 1841 – 1858 polski tak 16 5112073/4 80699
5. 1859 – 1869 polski, rosyjski tak 17 5112073/5 80699
6. 1866 – 1893 łaciński nie 18 5112073/6 80699-80700
7. 1870 – 1887 rosyjski tak 40 5112073/7
8. 1879 – 1892 rosyjski tak 41 5112073/8
9. 1887 – 1910 rosyjski tak 42 5112073/9
10. 1911 – 1929 rosyjski, polski tak 43 5112073/10
11. 1930 – 1939 polski tak 44 5112073/11
12. 1940 polski tak 45 5112073/12
13. 1945 – 1946

1956 – 1967

polski tak 46 5112073/13
14. 1947 – 1956 polski tak 47 5112073/14
15. 1968 – 1985 polski tak (do 1972) 48 5112073/15

Księgi zapowiedzi

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1964 – 1976 polski nie 49 5112074/1

Księgi pierwszej Komunii św.

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1947 – 1954; 1958 – 1967 polski nie 50 5112077/1

Lista osób Bierzmowanych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1920 – 1928; 1932 – 1933

1937 – 1947

polski 51 5112078/1