Księgi metrykalne parafii Wyznania Mojżeszowego w Osięcinach

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Urodzonych 1826 – 1878; 1899 – 1934 4 5112051…
Zaślubionych 1826 – 1931 4 5112052…
Zmarłych 1852 – 1892; 1917 – 1938 3 5112053…

Księgi urodzonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1859 polski tak 57 (300) 5112051/1
2. 1860 – 1878 polski, rosyjski tak 58 (301) 5112051/2
3. 1899 – 1911 rosyjski tak 59 (302) 5112051/3
4. 1911 – 1934 rosyjski, polski tak 60 (303) 5112051/4

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1851 polski tak 61 (304) 5112052/1
2. 1852 – 1871 polski, rosyjski tak 62 (305) 5112052/2
3. 1871 – 1883 rosyjski tak 63 (306) 5112052/3
4. 1884 – 1931 rosyjski, polski tak 64 (307) 5112052/4

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1852 – 1874 polski, rosyjski tak 65 (308) 5112053/1
2. 1875 – 1892 rosyjski tak 66 (309) 5112053/2
3. 1917 – 1938 polski tak 67 (310) 5112053/3