Księgi metrykalne parafii Opieki Matki Bożej w Osięcinach

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1710-1786, 1808-1854, 1860-1862, 1864-1886, 1938-1941 29 5112040…
Ochrzczonych 1826 – 1941; 1945 – 1946 20 5112041…
Zaślubionych 1826 – 1940; 1945 – 1986 14 5112042…
Zmarłych 1826 – 1940; 1945 – 2017 19 5112043…
Zapowiedzi 1962 – 1990 2 5112044…
I Komunii Św. 1958 – 2001 2 5112045…

Miksty

Lp. charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1710-1777;

∞ 1711-1786;

† 1712-1778

łaciński nie 1 5112040/1 80687n
2. Omnes 1808-1812 polski tylko 1811n 3 5112040/2 80688
3. Omnes *∞†1812-1813;

† 1826-1852

polski tak 47 (258) 5112040/3
4. Omnes 1812-1818 polski tak 4 5112040/4 80688
5. Omnes *∞† 1813-1817, 1824; *∞ 1825 polski 1813-1817 48 (259) 5112040/5
6. Omnes 1815-1816 polski tak 49 (260) 5112040/6
7. Omnes 1817-1818 polski tak 50 (261) 5112040/7
8. Omnes 1818 polski tak 51 (262) 5112040/8
9. Omnes 1818-1819 polski tak 5 5112040/9 80688
10. Omnes 1819 polski tak 6 5112040/10 80688
11. Omnes 1819 polski tak 52 (263) 5112040/11
12. Omnes 1820 polski tak 7 5112040/12 80688
13. Omnes 1820 polski tak 53 (264) 5112040/13
14. Omnes 1821 polski tak 54 (265) 5112040/14
15. Omnes 1821-1822 polski tak 8 5112040/15 80688n
16. Omnes 1822 polski tak 55 (266) 5112040/16
17. Omnes 1823 polski tak 9 5112040/17 80689
18. Omnes 1823 polski tak 56 (267) 5112040/18
19. Omnes 1824 polski tak 10 5112040/19 80689
20. Omnes 1825 polski nie 11 5112040/20 80689
21. Omnes 1830 polski nie 12 5112040/21 80689
22. Omnes 1835-1837 polski nie 13 5112040/22 80689
23. Omnes 1838-1839 polski tak 14 5112040/23 80689
24. Omnes * 1844-1854;

∞ 1844-1853;

† 1844-1849

łaciński nie 68 5112040/24
25. Omnes * 1865-1884;

1860-1862, 1865-1886;

†1860-1862, 1864-1886

łaciński nie 79 5112040/25
26. Omnes 1876 rosyjski tak 2 5112040/26 80689
27. Omnes 1938  polski tak 69 5112040/27
28. Omnes 1939 polski tak 70 5112040/28
29. ∞ i † 1939 – 1941 polski nie 71 5112040/29

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1842 polski nie 15 (268) 5112041/1
2. 1843 – 1846 polski nie 16 (269) 5112041/2
3. 1847 – 1858 polski tak 17 (270) 5112041/3
4. 1859 – 1869 polski, rosyjski tak 18 (271) 5112041/4
5. 1869 – 1881 rosyjski tak 19 (272) 5112041/5
6. 1881 – 1891 rosyjski tak 20 (273) 5112041/6
7. 1892 – 1896 rosyjski tak 21 (274) 5112041/7
8. 1896 – 1906 rosyjski tak 22 (275) 5112041/8
9. 1906 – 1910 rosyjski tak 23 (276) 5112041/9
10. 1910 – 1918 rosyjski, polski tak 24 (277) 5112041/10
11. 1918 – 1922 polski tak 25 (278) 5112041/11
12. 1922 – 1926 polski tak 26 (279) 5112041/12
13. 1923 – 1927 polski nie 72 5112041/13
14. 1926 – 1932 polski tak 27 (280) 5112041/14
15. 1928 – 1931 polski tak 73 5112041/15
16. 1932 – 1936 polski nie 74 5112041/16
17. 1932 – 1936 polski tak 28 (281) 5112041/17
18. 1936 – 1940 polski tak 29 (282) 5112041/18
19. 1939 – 1941 polski nie 75 5112041/19
20. 1945 – 1946 polski tak 76 5112041/20

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1850 polski nie 30 (283) 5112042/1
2. 1851 – 1878 polski tak 31 (284) 5112042/2
3. 1879 – 1886 rosyjski tak 32 (285) 5112042/3
4. 1886 – 1894 rosyjski tak 33 (286) 5112042/4
5. 1894 – 1903 polski tak 34 (287) 5112042/5
6. 1903 – 1916 rosyjski, polski tak 35 (288) 5112042/6
7. 1916 – 1926 polski tak 36 (289) 5112042/7
8. 1926 – 1938 polski tak 37 (290) 5112042/8
9. 1938 – 1940 polski tak 38 (291) 5112042/9
10. 1945 – 1946 polski tak 77 5112042/10
11. 1947 – 1956 polski tak 5112042/11
12. 1957 – 1972 polski tak 5112042/12
13. 1957 – 1967 (~duplikat) polski tak 5112042/13
14. 1973 – 1986 polski tak 5112042/14

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1844 polski nie 39 (292) 5112043/1
2. 1845 – 1852 polski tak 40 (293) 5112043/2
3 1853 – 1871 polski, rosyjski tak 41 (294) 5112043/3
4. 1872 – 1877 rosyjski tak 42 (295) 5112043/4
5. 1878 – 1899 rosyjski tak 43 (296) 5112043/5
6. 1900 – 1916 rosyjski tak 44 (297) 5112043/6
7. 1916 – 1934 polski tak 45 (298) 5112043/7
8. 1934 – 1940  polski tak 46 (299) 5112043/8
9. 1945 – 1946 polski tak 78 5112043/9
10. 1947 – 1956 polski tak (bez 1956) 5112043/10
11. 1947 – 1956 (duplikat) polski tak (bez 1956) 5112043/11
12. 1956 – 1976 polski tak 5112043/12
13. 1956 – 1968 (~duplikat) polski tak (do 1964) 5112043/13
14. 1977 – 1985 polski tak (bez 1985) 5112043/14
15. 1985 – 1992 polski tak (bez 1992) 5112043/15
16. 1993 – 2007 polski tak (bez 2007) 5112043/16
17. 2007 – 2011 polski tak (bez 2011) 5112043/17
18. 2011 – 2014 polski tak 5112043/18
19. 2014 – 2017 polski tak (bez 2014) 5112043/19

Księgi zapowiedzi

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1962 – 1977 polski nie 5112044/1
2. 1977 – 1990 polski nie 5112044/2

Księgi I Komunii Św.

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1958 – 1994

1999, 2001

polski nie 5112045/1
2. 1994 – 1998 polski nie 5112045/2