Księgi metrykalne parafii Św. Doroty w Orlu

Charakter metryk Daty graniczne Liczba jednostek Obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1775 – 1859, 1938 26 5112010…
Ochrzczonych 1808-1810; 1826-1940, 1945-1953 15 5112011…
Zaślubionych 1808 – 1811; 1826 – 1940 7 5112012…
Zmarłych 1826 – 1940 7 5112013…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1778-1796;

∞ 1775-1800;

† 1778-1800

łaciński tak 3 5112010/1 80685
2. Omnes * 1796-1806;

∞ 1801-1805;

† 1801-1806

łaciński tak 4 5112010/2 80685
3. Omnes * 1806-1820

∞ 1806-1836;

† 1806-1813, 1822-1825

łaciński tak 5 5112010/3 80685
4. Omnes † 1808 – 1813

1826 – 1857;

* 1820 – 1858

1866;

∞ 1836 – 1856

polski

łaciński

tylko †:

1808 – 1813

54 (227) 5112010/4
5. Omnes 1808 – 1810 polski tak 6 5112010/5 80685
6. Omnes * 1811 – 1812

1815 – 1821;

∞ 1814 – 1819

1823;

† 1815 – 1819

polski tak 52 (224) 5112010/6
7. Omnes 1810 – 1811 polski tak 7 5112010/7 80685-80686
8. Omnes 1811 – 1812 polski tak 8 5112010/8 80686
9. Omnes * 1812 – 1814;

∞†1813 -1814;

*∞†1820 – 1825

polski tak  53 (225) 5112010/9
10. Omnes 1812 – 1813 polski tak 9 5112010/10 80686
11. Omnes 1813 – 1814 polski tak 10 5112010/11 80686
12. Omnes 1814 – 1815 polski tak 11 5112010/12 80686
13. Omnes 1815 – 1816 polski tak 12 5112010/13 80686
14. Omnes 1816 – 1817 polski tak 13 5112010/14 80686
15. Omnes 1817 – 1818 polski tak 13a 5112010/15 80686
16. Omnes 1818 polski tak 14 5112010/16 80686
17. Omnes 1819 polski tak 15 5112010/17 80686
18. Omnes 1820 polski tak 16 5112010/18 80686
19. Omnes 1821 polski tak 17 5112010/19 80686
20. Omnes 1824 polski tak 18 5112010/20 80686
21. Omnes 1825 polski tak 19 5112010/21 80686
22. Omnes 1826 polski tak 20 5112010/22 80686
23. Omnes 1855 polski tak 21 5112010/23 80687
24. Omnes 1858 polski tak 22 5112010/24 80687
25. Omnes 1859 polski tak 23 5112010/25 80687
26. Omnes 1938 polski tak 24 5112010/26 80686-80687

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1810 polski tak 25 (223) 5112011/1
2. 1826 – 1859 polski tak 26 (226) 5112011/2
3. 1859 – 1864 polski nie 27 (228) 5112011/3
4. 1864 – 1867 polski tak 28 (229) 5112011/4
5. 1868 – 1872 rosyjski tak 29 (230) 5112011/5
6. 1873 – 1881 rosyjski tak 30 (231) 5112011/6
7. 1881 – 1892 rosyjski tak 31 (232) 5112011/7
8. 1893 – 1903 rosyjski tak 32 (233) 5112011/8
9. 1904 – 1910 rosyjski tak 33 (234) 5112011/9
10. 1911 – 1920 rosyjski, polski tak 34 (235) 5112011/10
11. 1921 – 1926 polski tak 35 (236) 5112011/11
12. 1926 – 1935 polski tak 36 (237) 5112011/12
13. 1935 – 1940 polski tak 37 (238) 5112011/13
14. 1945 – 1949 polski tak 1 5112011/14
15. 1950 – 1953 polski nie 2 5112011/15

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1812 polski tak 38 (239) 5112012/1
2. 1826 – 1867 polski nie 39 (240) 5112012/2
3. 1868 – 1877 rosyjski tak 40 (241) 5112012/3
4. 1878 – 1885 rosyjski tak 41 (242) 5112012/4
5. 1886 – 1925 rosyjski, polski tak 42 (243) 5112012/5
6. 1925 – 1936 polski tak 43 (244) 5112012/6
7. 1937 – 1940 polski Tak  44 (245) 5112012/7

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1867 polski nie 45 (246) 5112013/1
2. 1868 – 1874 rosyjski tak 46 (247) 5112013/2
3. 1874 – 1881 rosyjski tak 47 (248) 5112013/3
4. 1881 – 1901 rosyjski tak 48 (249) 5112013/4
5. 1902 – 1924 rosyjski, polski tak 49 (250) 5112013/5
6. 1924 – 1935 polski tak 50 (251) 5112013/6
7. 1935 – 1940 polski tak 51 (252) 5112013/7