Księgi metrykalne parafii Św. Jadwigi w Nieszawie

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes i zapowiedzi) 1616 – 1868; 1911 – 1926 21 5111940…
Ochrzczonych 1801 – 1905

1909 – 1918

10 5111941…
Zaślubionych 1826 – 1940 6 5111942…
Zmarłych 1826 – 1929 8 5111943…
Nawróconych 1850 – 1931    1 5111946…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Indeks: omnes * 1616 – 1655?

1660 – 1808;

∞ 1660 – 1715

1723 – 1734

1744 – 1746

1751 – 1807;

† 1687 – 1713

1752 – 1807

polski 13 5111940/1 80671
2. Indeks: omnes * 1808 – 1866;

∞ 1808 – 1874;

† 1808 – 1867

polski 19 5111940/2 80671
3. * i ∞ * 1616 – 1655?

∞ 1726 – 1728

łaciński nie 14 5111940/3 80671

80672

4. Omnes * ∞ 1660 – 1715

† 1687 – 1714

łaciński nie 15 5111940/4 80672
5. * i ∞ * 1716 – 1767;

∞ 1723 – 1726 1728 – 1734 1744 – 1746

1751 – 1767

łaciński nie 16 5111940/5 80672-80673
6. * i ∞ * 1767 – 1800

∞ 1768 – 1801

łaciński nie 17 5111940/6 80673
7. ∞ i † ∞ 1801 – 1824;

† 1803 – 1824

łaciński nie 18 5111940/7 80673-80674
8. Omnes i zapowiedzi 1808 – 1810 polski nie 8 5111940/8 80674
9. Omnes 1810 – 1811 polski nie 20 5111940/9 80674
10. Omnes 1811 – 1812 polski nie 21 5111940/10 80674
11. Omnes 1813 polski nie 22 5111940/11 80674
12. Omnes 1817 polski nie 23 5111940/12 80674
13. Omnes 1818 polski nie 24 5111940/13 80674
14. Omnes 1819 polski nie 25 5111940/14 80675
15. Omnes 1820 polski tak 26 5111940/15 8067
16. Omnes 1821 polski tak 27 5111940/16 80675
17. Omnes 1822 polski tak 28 5111940/17 80675
18. Omnes 1823 polski tak 29 5111940/18 80675
19. Omnes 1824 polski tak 30 5111940/19 80675
20. Omnes 1825 polski tak 31 5111940/20 80675-80676
21. Raptularz: omnes * 1917 – 1923

1925 – 1926;

∞† 1911 – 1923

polski nie 33 5111940/21

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1801 – 1826 łaciński nie 1 5111941/1 80667
2. 1826 – 1829 polski nie 2 5111941/2 80667
3. 1829 – 1834 polski nie 3 5111941/3 80667
4. 1835 – 1846 polski nie 34 5111941/4
5. 1847 – 1857 polski nie 4 5111941/5 80667
6. 1858 – 1872 polski, rosyjski tak 5 5111941/6 80667-80668
7. 1873 – 1884 rosyjski tak 35 5111941/7
8. 1885 – 1898 rosyjski tak 36 5111941/8
9. 1898 – 1905 rosyjski tak 37 5111941/9
10 1909 – 1918 rosyjski, polski tak 38   5111941/10

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1837 polski nie 6 5111942/1 80669
2. 1838 – 1868 polski tak za 1868 7 5111942/2 80669
3. 1869 – 1909 rosyjski tak 39 5111942/3
4. 1909 -1923 rosyjski, polski tak 40 5111942/4
5. 1924 – 1935 polski tak 41 5111942/5
6. 1936 – 1940 polski tak 42 5111942/6

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1830 polski nie 9 5111943/1 80669-80670
2. 1830 – 1832 polski nie 10 5111943/2 80670
3. 1833 – 1849 polski nie 11 5111943/3 80670
4. 1850 – 1869 polski, rosyjski tak (za 1868) 12 5111943/4 80670
5. 1869 – 1893 rosyjski tak 43 5111943/5
6. 1893 – 1902 rosyjski tak 44 5111943/6
7. 1902 – 1915 rosyjski tak 45 5111943/7
8. 1916 – 1929 polski tak 46 5111943/8

Księgi nawróconych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1850 – 1931 łaciński nie 32 5111946 80676