Księgi metrykalne parafii Św. Michała w Niemysłowie

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1731 – 1808; 1816 – 1825 8 511130…
Ochrzczonych 1605 – 1684; 1686 – 1728

1817 – 1922; 1952 – 1963

11 5111931…
Zaślubionych 1609 – 1727; 1818 – 1930 7 5111932…
Zmarłych 1808 – 1809; 1818 – 1902

1947 – 1962

7 5111933…
Zapowiedzi 1826 – 1895 1 5111934…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes * 1731-1744;
∞ 1734-1743;
† 1734-1735, 1738-1743
łaciński tak [zawiera błędy w datowaniu!] 14 5111930/1 80665
2. Omnes 1741 – 1761 łaciński tak 15 5111930/2 80665
3. Omnes *† 1762-1806;
∞ 1763-1806
łaciński tak 16 5111930/3 80665n
4. Omnes ∞ 1806 – 1817;

*† 1807 – 1817

łaciński

polski

tak (do 1808) 20 5111930/4
5. Omnes 1816 – 1819 polski tak 17 5111930/5 80666
6. Omnes 1820 – 1822 polski tak 18 5111930/6 80666
7. Omnes 1823 polski tak 21 5111930/7
8. Omnes 1824 – 1825 polski tak 19 5111930/8 80666n

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1605 – 1684 łaciński nie 1 5111931/1 80661
2. 1686 – 1728 łaciński tak 2 5111931/2 80662
3. 1817 – 1849 łaciński nie 3 5111931/3 80662
4. 1850 – 1891 łaciński nie 22 5111931/4
5. 1892 – 1903 łaciński nie 23 5111931/5
6. 1826 – 1845 polski nie 4 5111931/6 80662-80663
7. 1846 – 1866 polski tak 5 5111931/7 80663
8. 1883 – 1898 rosyjski tak (do 1897) 24 5111931/8
9. 1898 – 1910 rosyjski, polski tak (do 1909) 25 5111931/9
10. 1910 – 1922 polski tak (do 1921) 26 5111931/10
11. 1952 – 1963 polski tak 5a 5111931/11

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1609 – 1727 łaciński nie 6 5111932/1 80663-80664
2. 1818 – 1849 łaciński nie 7 5111932/2 80664
3. 1850 – 1891 łaciński tak (od 1868) 27 5111932/3
4. 1826 – 1845 polski nie 8 5111932/4 80664
5. 1846 – 1865 polski tak 10 5111932/5 80664
6. 1866 – 1903 polski, rosyjski tak (do 1902) 28 5111932/6
7. 1903 – 1930 rosyjski, polski tak 29 5111932/7

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1809 polski nie 11 5111933/1 80665
2. 1818 – 1843 łaciński nie 12 5111933/2 80665
3. 1844 – 1902 łaciński tak 13 5111933/3 80665
4. 1826 – 1847 polski nie 30 5111933/4
5. 1848 – 1865 polski tak 31 5111933/5
6. 1866 – 1896 polski, rosyjski tak (do 1895) 32 5111933/6
7. 1947 – 1962 polski tak (od 1948) 13a 5111933/7

Księgi zapowiedzi

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1826 – 1895 polski nie 9 5111934/1 80664