Księgi metrykalne parafii Św. Stanisława w Modzerowie

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1740-1850, 1857-1858, 1860-1861, 1863 2 5111910…
Ochrzczonych 1891 – 1930 4 5111911…
Zaślubionych 1882 – 1940 5 5111912…
Zmarłych 1892 – 1935 1 5111913…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. Omnes *∞ 1740-1789;
† 1740-1778
łaciński nie 1 5111910/1 80650
2. Omnes * 1790-1850, 1857, 1860-1861, 1863;
∞ 1791-1849, 1860-1861;
† 1790-1849, 1858, 1860-1861
łaciński nie 2 5111910/1 80650

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1891 – 1902 rosyjski tak 3 5111911/1
2. 1902 – 1917 rosyjski, polski tak 4 5111911/2
3. 1917 – 1923 polski tak 5 5111911/3
4. 1923 – 1930 polski tak 6 5111911/4

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1882 – 1898 rosyjski tak 7 5111912/1
2. 1898 – 1913 rosyjski tak 8 5111912/2
3. 1913 – 1925 rosyjski, polski tak 9 5111912/3
4. 1925 – 1930 polski tak 10 5111912/4
5. 1930 – 1940 polski tak 11 5111912/5

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1892 – 1935 polski, rosyjski tak 12 5111913/1