Księgi metrykalne parafii Św. Mikołaja w Młodojewie

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Miksty (omnes) 1710 – 1795; 1811 – 1812 2 5111900…
Ochrzczonych 1773 – 1795; 1809 – 1810

1812, 1823; 1826 – 1875

10 5111901…
Zaślubionych 1795 – 1830; 1834 – 1889 7 5111902…
Zmarłych 1808 – 1810; 1826 – 1885 5 5111903…

Miksty

Lp. Charakter metryk Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. ∞ i † ∞ 1710-1795;
† 1759-1795
łaciński nie 22 5111900/1 80648
2. * i † 1811 – 1812 polski nie 23 5111900/2 80648

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1773 – 1795 łaciński nie 1 5111901/1 80644
2. 1809 – 1810 polski nie 2 5111901/2 80644
3. 1812 polski nie 3 5111901/3 80644
4. 1823 polski nie 4 5111901/4 80644
5. 1826 – 1831 polski nie 5 5111901/5 80644
6. 1832 – 1843 polski tak 6 5111901/6 80644-80645
7. 1844 – 1859 polski tak 9 5111901/7 80645-80646
8. 1859 – 1875 polski, rosyjski tak 7 5111901/8 80646
9. 1837 – 1865 polski tak 8 5111901/9 80645
10. 1838 – 1872 łaciński nie 6a 5111901/10 80645

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1795 – 1830 łaciński nie 10 5111902/1 80646
2. 1808 – 1809 polski nie 11 5111902/2 80646
3. 1809 polski nie 12 5111902/3 80646
4. 1810 polski nie 13 5111902/4 80647
5. 1823 polski tak 14 5111902/5 80647
6. 1834 – 1864 polski tak 15 5111902/6 80647
7. 1864 – 1889 polski, rosyjski tak 16 5111902/7 80647

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1808 – 1809 polski nie 17 5111903/1 80647
2. 1809 – 1810 polski nie 18 5111903/2 80647
3. 1826 – 1831 polski nie 19 5111903/3 80647
4. 1832 – 1854 polski tak 21 5111903/4 80648
5. 1855 – 1885 polski, rosyjski tak 22 5111903/5 80648