Księgi metrykalne parafii Św. Mikołaja w Miłkowicach

Charakter metryk daty graniczne Liczba jednostek obecna sygnatura
Ochrzczonych 1888 – 1921; 1947 – 1970 5 5111891…
Zaślubionych 1890 – 1926; 1947 – 1970 2 5111892…
Zmarłych 1890 – 1922; 1964 – 1971 2 5111893…

Księgi ochrzczonych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1888 – 1908 rosyjski tak (do 1907) 1 5111891/1
2. 1908 – 1921 rosyjski, polski tak (do 1920) 2 5111891/2
3. 1947 – 1954 polski nie 3 5111891/3
4. 1955 – 1961 polski tak (do 1960) 4 5111891/4
5. 1961 – 1970 polski tak 5 5111891/5

Księgi zaślubionych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1890 – 1926 rosyjski, polski tak (do 1925) 6 5111892/1
2. 1947 – 1970 polski nie 7 5111892/2

Księgi zmarłych

Lp. Daty graniczne Język Czy zawiera skorowidze? Dawne sygnatury Obecna sygnatura Kopie użytkowe
1. 1890 – 1922 rosyjski, polski tak (do 1921) 8 5111893/1
2. 1964 – 1971 polski tak (do 1970) 9 5111893/2